Danske Malermestre
Dansk Byggeri
Vognmalere
CO-Industri
Ialt

Samlet Ja
419
65
228
15
727

Samlet Nej
3062
522
52
6
3642

Samlet blank
165
0
21
0
186

Resultatet gælder hele landet. Samlet set deltog 52,84% i afstemningen i Købenavn.

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

 

 

 

 

 

Del Indlæg
0
55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen

55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen på landsplan

Det endelige resultat af afstemningen er ved at blive talt op, men allerede nu står det klart at 55,9% af Malerforbundets stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme ved OK14 afstemningen. Tallet er historisk højt, og stemmeprocenten er således mere end fordoblet i forhold til afstemningen ved OK12, hvor kun 26,42% afgav deres stemme på landsplan.

Der lagt mange kræfter i at kontakte alle medlemmer for at opfordre dem til at stemme denne gang, og vi er meget glade for at så mange medlemmer har bakket indsatsen op. Der skal også sendes et kæmpe skuldreklap til den stribe af gode tillidsfolk, der gennem to dage hjalp med at få ringet til ca. 2000 medlemmer her i København.

Senest mandag offentliggøres de endelige stemmeprocenter og resultatet af afstemningen, for de enkelte afdelinger. 

 

 

 

 

 

 

0

Alle medlemmer skulle på nuværende tidspunkt gerne have modtaget stemmemateriale til overenskomstafstemningen 2014. Har du ikke modtaget stemmemateriale, så ring til afdelingen på 35 31 40 00. Nedenfor ses en oversigt over hvor mange procent der har afgivet deres stemme dag for dag. Malerforbundet anbefaler at du stemmer:

NEJ hvis du er bygningsmaler/skiltetekniker

JA hvis du er vognmaler

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

0

Susanne Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rasmussen blev i går på fagforeningens ordinære generalforsamling valgt som ny formand for Malernes Fagforeningen Storkøbenhavn. Susanne har en baggrund som bl.a. klubformand for værkstedsklubben i E. Phil & Søn og hun har i de sidste tre år været næstformand i fagforeningen. Susanne afløser Bo Rosschou der siden 2008 har siddet på posten, men som nu har valgt at gå på efterløn.

0

3 polske statsborgere modtager dagpenge via Byggefagenes A- kasse i Storkøbenhavn. Alle tre har optjent 1924 arbejdstimer via arbejde i Danmark og de har været medlem af A- kassen i minimum 12 måneder, for at opnå retten til dagpenge.

Det er præcis samme betingelser, som er gældende for danske statsborgere.

”Dagens spin fra dagbladet Politiken er således uden hold i vores virkelighed”, mener Malernes fagforening.

Yderligere oplysninger: Allan Larsen, 40898111 – Bo Rosschou, 40898112

0

Fagforeningens ordinære generalforsamling afholdes på onsdag d. 19. marts 2014 kl. 16 i Byggefagenes Hus.

Alle medlemmer har modtaget indkaldelse med dagsorden.

0
0
Advokatfuldmægtig Simon Kristian Frøsig fra Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere: "Ingen forklaring på skattely handel......" Malernes fagforening: "En bemærkelsesværdig handel !"

Advokatfuldmægtig Simon Kristian Frøsig fra Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere: “Ingen forklaring på skattely handel……”
Malernes fagforening: “En bemærkelsesværdig handel !”

En faglig voldgift har afgjort, at Zdanie Holding ApS skal betale 100.000 kr. til Malerforbundet.

Voldgiftretten fandt det bevist, at Zdanie Holding ApS anvendte ind lejet litauisk arbejdskraft fra selskabets moderselskab i Litauen, og at arbejderne derfor skulle aflønnes efter det danske selskabs overenskomst.

Arbejdet foregik på byggepladsen Skjoldagervej 8 i Gentofte.

”Denne selskabsmodel er meget anvendt i udførelsen af social dumping: Et litauisk eller polsk registreret selskab etablerer et dansk datterselskab som vinder en entreprise, for derefter at sælge entreprisen videre til det udenlandske moder selskab, der herefter proforma udfører arbejdet”, siger Malernes fagforening. Klik her for at læse resten af indlægget…

0

Totalt sammenbrud om ny maleroverenskomst

“Denne måde at forhandle på skal sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Danske Malermestre var med på, at arbejdet skal være overenskomstdækket, hvis det gives videre til en underentreprenør. Dermed var Malerforbundets hoved krav imødekommet, i forhandlingerne om ny overenskomst på bygningsmalerområdet.

Men Dansk Arbejdsgiverforening sagde nej.

Det fremgår af dagens udgave af Licitationen Byggeriets Dagblad.

“Det er trist, at en organisation fra fortiden ikke vil være med til at forme fremtiden”, siger Jørn Erik Nielsen, formand for Malerforbundet.

“Dansk Industri har via Dansk Arbejdsgiverforening lagt deres klamme hånd på overenskomstforhandlingerne og det er ødelæggende for den danske model. Decentrale forhandlinger er i realiteten ikke mulige, når praksis er, at alt skal godkendes af industribosserne. Nu kæmper vi alt hvad vi kan, for at der i den sammenkædede afstemning bliver afgivet så mange NEJ- stemmer som muligt. Nu skal der gives modstand. Hvis ikke hele fagbevægelsen skal stå med hatten i hånden ved næste OK- forhandling om 3 år, så er det nødvendigt, at denne måde at forhandle på sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 . Susanne Rasmussen, 40455242

0

Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark

Malerforbundet i Danmark kan herved meddele, at det ikke har været muligt at nå til enighed omkring fornyelse af overenskomsten.

Grunden hertil er, at det ikke lykkedes at nå til enighed om en brugbar trediepartsforpligtelse og et akkordafsavnstillæg, som ville betyde en reel mindsteløn for malerfaget.

Begge dele ville endvidere medføre et effektivt værn mod social dumping i malerbranchen.

På den baggrund vil Malerforbundets forhandlingsudvalg anbefale medlemmerne at stemme NEJ til overenskomsten for 2014.

Med venlig hilsen
p.f.v.
Jørn Erik Nielsen

forbundsformand

Henvendelse vedrørende ovennævnte kan rettes til

forbundsformand Jørn Erik Nielsen på telefon 40 10 16 18 eller mail jen@maler.dk

eller

næstformand Rasmus Gunnarson på telefon 61 61 25 77 eller mail rag@maler.dk

 

0
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk