Med dagens pressemøde i statsministeriet, ser Fagforeningens daglige ledelse, sig nødsaget til at aflyse, juletræsfesten. Vi er meget kede af situationen, men har aftalt at lave en digital Juletræsfest, med julemand og tryllekunster.
For yderligere information
Formand Jimi Pedersen 40425196

0

Da Corona pandemien satte en stopper for den ordinære generalforsamling
prøver vi igen at indkalde til generalforsamling.
Onsdag den 4. november 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV


DAGSORDEN
1. Valg af dirigent samt
tilforordnede.
2. Protokol – bemærk at
protokollen vil ligge til
gennemsyn i fagforeningen
fra den 27. oktober 2020.
3. Beretning.
4. Orientering om regnskab.
5. Tema: OK2020
6. Indkomne forslag.
7. Valg af stemmetællingsudvalg.
8. Valg af fanebærer.
9. Valg af daglig ledelse og
bestyrelse.
10. Valg af bestyrelsesuppleanter.
11. Valg af delegerede til
ekstraordinær kongres.
12. Valg af a-kasse-delegerede.
13. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest tirsdag
den 27. oktober 2020. Indkomne
forslag vil blive fremlagt i fagforeningen
onsdag den 28. oktober
2020.
Hvis forholdene tillader det, vil der
blive serveret lidt mad og drikke.
Gyldigt medlemskab skal bekræftes
ved indgangen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
COVID19 INFO
Der kan være krav om at bære mundbind. Fagforeningen stiller
mundbind til rådighed til alle deltagende.

0

Hør artiklen om “En historisk dag for arbejdsmiljøet”

Hør Bente læse artiklen op. TID 2:32


Du kan også Download mp3 filen her ⬇️
0

KLIK PÅ PLAY og hør portræt af Jes Steen Larsen

Hør Bente læse artiklen op. TID 5:50

Du kan også Download mp3 filen her ⬇️

0

Hør artiklen om 100% organiseret klik på PLAY

Hør Bente læse artikellen op. Tid 2:50

Du kan også Download mp3 filen her ⬇️

Læs hele MalerNyt her

0

På grund af de nye Corona restriktioner i København, ændrer vi igen vores regler for Byggefagene Hus.

Huset er stadig åbent men under kontrollerede forhold. 
Fra tirsdag den 8. september er det stadig muligt at arrangerer fysiske sammenkomster og klubmøder m.m. i din fagforening. Det nye er, at MAN skal melde hvor mange man KOMMER. Overholdes dette ikke kan man risikere at blive afvist. Med de ny afstands krav har vi har kun plads til 50 personer. Der er forsat ikke adgang til køkkenfaciliteter. Vi skal sprittes og holde afstand. Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning, så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte. Hvis I vil afholde virtuelle møder, på Zoom eller andre platforme, hjælper Fagforeningen meget gerne. Byggefagenes A-kasse er åben for personlig fremmøde, men det er stadig en god ide at ringe og lave en aftale først. Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundhedsmyndighederne. 
Ring for lokale bestilling m.m. 
Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 3531 4000 
Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 3583 2422

0

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER 2020 KL. 14.00-15.30

Demonstration mod stigende pensionsalder! #68ErMereEndNok

Christiansborg Slotsplads

Program13.50 – 14.00 – Opvarmning v. Bo Evers
14.00 – 14.05 – Velkomst
14.05 – 14.20 – PLS og Karla Kirkegaard, HK Kommunal Hovedstaden
14.20 – 14.35 – Bo Evers
14.35 – 14.50 – 3F/BJMF og Ditte Brøndsted, Dansk Socialrådgiverforening
14.50 – 15.05 – Bo Evers
15.05 – 15.20 – Katrine Fylking, Københavns Lærerforening og Helena Mikkelsen, FOA
15.20 – 15.30 – Bo Evers spiller og vi takker af

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 viste vi, at vi kan stå skulder ved skulder. Nu er tiden kommet til at slås for vores ret til en værdig pension!
Vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned!
Vi skal vi have opinionen, politikerne og pressen til at forstå, at der skal sættes en stopper for højere pensionsalder – 68 er mere end nok!Partierne bag velfærdsforliget virker som om, de vil forsøge at fastholde, at pensionsalderen skal blive ved med at stige. Og at de i efteråret vil vedtage at sætte den i vejret til 69 år med virkning fra 2035. De vil sikkert henvise til, at der er indført en ”seniorpension”, og at der skal forhandles om ”tidligere folkepension” for nedslidte. Men vi skal altså ikke arbejde, til vi bliver slidt ned! – Og det vil rigtig mange komme til, hvis ikke vi får stoppet den fortsatte stigning.Siden folketingsvalget sidste sommer er modstanden mod højere pensionsalder kun blevet stærkere. Nu siger blandt andet NNF, 3F, FOA og HK Privat nej til at sætte pensionsalderen op til 69 år. De henviser med rette til, at forudsætningerne for velfærdsforliget er væk: Vi fik ikke bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og mere velfærd – tværtimod. Efterlønnen afvikles og pensionsalderen bliver ved med at stige.Det vil vi 61 fagforeningsformænd fra store og små organisationer rundt i landet gerne gøre noget ved. Der er råd til velfærd – og til et værdigt liv efter arbejdslivet for alle. Og derfor fastholder vi de krav, som sidste år voksede frem i valgkampen og i en række faglige forsamlinger.Stop for højere pensionsalder.
Rettigheder til tidlig tilbagetrækning efter f.eks. 40 år på arbejdsmarkedet.
Nemmere adgang til førtidspension.
Investeringer i godt arbejdsmiljø.

0

Solbeskyttelse ved udendørs arbejde  Det er især ansatte, der hele dagen arbejder under åben himmel fx i bygge- og anlægsbranchen, som er udsat for sol i sådant et omfang, at der er risiko for få hudkræft og andre hudskader  Læs mere her https://at.dk/nyheder/2019/07/solbeskyttelse-ved-udendoers-arbejde/

Hey Malernes Fagforening ” Sommeren er jo gået på sommerferie ⛅”  🤔Sandt nok der er ikke meget sol men hvis du downloader ⬇️⬇️ https://www.cancer.dk/solkampagnen/hudtype-uv  vil du kunne se, at en dag som i dag er der, et UV på  3,6 

Og  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man beskytter sig, når uv-indekset er 3 eller højere, og i Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned.

0

Vi åbner huset, men vi gør det forsigtigt via en kontrolleret åbning. Fra mandag den 3. august er det igen muligt at arrangerer fysiske sammenkomster og klubmøder mm. i din fagforening. Med afstands krav har vi plads til 100 pers.  Den kontrollerede åbning vil betyde, at der ikke, i første omgang er adgang til køkkenfaciliteter, vi skal sprittes og holde afstand.  Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte.  Hvis i vil afholde virtuelle møder, på Zoom eller andre platforme, hjælper Fagforeningen meget gerne.   Byggefagenes A-kasse åbner også forsigtigt her er det en god ide at ringe og lave en aftale først.   Da der kun er en medarbejder fysisk til stede i a-kassen, kan der opstå ventetid ved fremmøde.   Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundheds myndighederne   Ring for lokale bestilling mm.  Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 35314000 Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 35832422

0

Læs MalerNyt nyeste nummer.

Har du ikke modtaget MalerNyt, kan du udfylde nedenstående.

Har ikke modtaget MalerNyt.

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk