Kære Lizette Risgaard og Lo Hovedebestyrelse.

Det er med stor bekymring, at vi kan konstatere at man nu er så godt som i gang med at nedlægge vores allesammens LO til fordel for en ny hoved organisation med FTF. Bekymringen er ikke fordi vi ikke kan se styrke i et bredt samarbejde mellem forbund og organisationer, men vores bekymring går på den måde vi fremover skal samarbejde på. Vi er af den opfattelse, at indgår man et ægteskab, så er det mellem lige parter. Hvor alle yder efter evne og alle stemmer vægter lige meget. Det er ikke det vi er vidne til her.

Vi ser en kommende hovedorganisation, hvor demokrati og solidaritet vil være tomme værdier. Som det er nu i LO, skal vi allerede nu til tider minde hinanden om, at vi er til for at hjælpe hinanden. I en kommende Hoved organisation, vil de mindre fag blive sat uden for døren når de store linjer skal trækkes op. Er det demokratisk og vil det styrke vores organisering?

Fra vores medlemmer kan vi høre, at man har svært ved at se vores fællesskab kommer dem til gode – både når vi forhandler overenskomst, eller senest da en række forbund besluttede at sælge vores fælles forsikringsselskab. Det den almindelige malersvend nu oplever, er at beslutningen om at nedlægge LO bliver taget i et højere luftlag. Følelsen af at fagbevægelsens top bevæger sig endnu et skridt væk fra det menige medlem forstærkes. En nedlæggelse/ fusion er ikke noget man skal tage let på, det skal diskuteres igennem og frem for alt skal man sikre sig, at det er noget alle ønsker.

Vi er i mod af flere årsager.

• Først og fremmest ønsker vi en hoved organisation for medlemmerne, hvor medlemmerne kan se sig selv og hvor der som nu, er meget kort afstand fra medlemmerne til de aflønnede valgte.

• Vi ønsker fortsat en hovedorganisation som er politisk forankret i arbejderbevægelsens værdier, der i skarpe vendinger kan tage politisk stilling. Noget FTF brillerer ved at undlade.

• Vi ønsker at bevare vores lokalt funderede LO arbejde. Et arbejde som OK indsatsen også er en stor del af og som FTF aldrig har lagt lokale kræfter i .

Vi vil derfor opfordre til, at alle trækker vejret en ekstra gang og overvejer hvilken slags hovedorganisation fabriksarbejderen, bygningshåndværkeren, kontormedarbejderen og de varme hænder er bedst tjent med. Vi er ikke i tvivl – Vi vil bevare et selvstændigt LO, med et samarbejde mellem alle faggrupper og hovedorganisationen FTF.

kammeratlig hilsen

Jimi Pedersen

Kim Petersen

Anne-Mette Markussen

Hans Martin Andersen

Kim Dyrberg

Carsten Munkholm

Formandskollektivet Malernes Fagforeninger

0
  • Læs om det nye tiltag Malerforbundet har taget, “lønsikring” 👍 Se side 3.
  • Endnu et medlem af Danske Malermestre, er taget med fingerne i social-dumpingskassen 😡👎 Se side 12.
  • Beretning, kursustilbud, Juletræsfest, Vingsted-kursus og meget mere.
Januar 2018Januar 2018

Januar 2018

Her er et par link til er nogle af de arrangementer, der er at finde i Maler•Nyt

BESØG I NAVERHULEN! KLIK HER “LINK”

Tilmelding til klub- og tillidsmandskonference KLIK HER

0

Elmelyparken

Det polsk ejede malerfirma Qvick Service blev i dag idømt en bod på kr. 350.000,- i en faglig voldgift. Dommeren fandt ikke virksomhedens dokumentation troværdig.

8 polske malere opførte i perioden februar til maj i år, 41 lejligheder på Elmelyparken 8 i Solrød. Fælles for dem var, at de var ansat i den polsk ejede danske malervirksomhed Qvick Service. Malernes Fagforening fik på arbejdspladsbesøg i starten af marts grund til at tro, at de polske malere blev snydt i løn. Derfor rejste Malerforbundet en sag mod virksomheden med krav at få dokumentation for, at bestemmelserne i overenskomsten blev overholdt.

Herefter var der total radiotavshed og først få dage inden sagen skulle behandles ved en faglig voldgift i dag, fremsendte virksomheden hvad den påstod var en pålidelig entreprisekontrakt. Kontakten skulle vise at de 8 malere ikke arbejdede direkte for Qvick Service, men i stedet hos en påstået underentreprenør uden overenskomst. Det lykkedes forbundet at få overbevist dommeren om, at entreprisekontrakten var utroværdig bl.a. fordi forbundet kunne dokumentere, at den var underskrevet efter sagen var startet op og længe efter arbejdet var påbegyndt.

Boden på de kr. 350.000,- afspejler sædvanligvis hvad dommeren har vurderet at Qvick Service har sparet ved ikke at overholde overenskomstens bestemmelser. Virksomheden er personligt ejet og malermesteren vil typisk få 14 dage til at betale boden, når han har modtaget den skriftlige kendelse.

Yderligere oplysning: Jesper Carl, 40492590

 

0

Fagbevægelsens top har solgt ud. Og denne gang er det faktisk helt bogstaveligt. Med salget af Alka smider fagbevægelsen en stor del af vores ideologiske arv ud med badevandet.
Ud over det rent ideologiske i, at arbejderne har deres eget Forsikringsselskab. Har Alka været en stor del af fagbevægelsens både som hvervning og fastholdelses værktøj. Alka løfter en stor del af vores medlems kontakt og udover Malernes Sundhedsordning har Malerforbundet senest tegnet en kollektiv lønsikring for vores medlemmer. En lønsikring der næppe vil være kommet til verden uden Alka.
Og hvad skal der så ske? Ja indtil videre, bliver alle nuværende aftaler (inkl. priser) bibeholdt i uopsigelige i 5 år. Hvad så efter de 5 år. Regner fagbevægelsens Top med, at Tryg vil have den samme kundeorientering som Alka har haft?
Dennis Kristensen fra FOA skriver i et Facebook opslag. ”Vi har ikke behov for at sælge, men vi vil ikke stille os i vejen for et salg” hvem er det så der har behovet for et salg? Er det 3F er det Metal? Er det HK?
Det kunne være spændende at høre om hvad der skulle være så godt ved at sælge ”guldægget”. Det er jo ikke fordi fagbevægelsens top i forvejen er i medvind bland de menige medlemmer., Og tror man, at man ved at skille sig af med en velkørende forretning, får opbakning? NNF ”praler” af at de ikke vil gennemføre en kommende kontingentstigning på 25 kr. Det bliver vi rige af … men kammerater der kommer en dag hvor varmen i bukserne bliver erstattet af bidende kulde..
Malerforbundet, har heldigvis med rette været ude og kritisere et salg allerede da det kun var på rygte basis.
Og så kan man jo så spørge sig selv: hvorfor er Malerforbundet ikke blevet orienteret og hørt ?? Det er magtarrogance af værste skuffe. Der må sidde nogen af de store forbund der ikke ser de samme værdier i fællesskabet som vi gør. Det er synd og skam at toppen i visse forbund er på vej væk fra det gode solide sammenhold vores bevægelse er bygget på. De tramper hen over de mindre forbund og fjerner sig fra deres medlemmers hverdag som Alka blandt andet er en del af.
Malernes Fagforening, vil bekæmpe et salg af vores forsikringsselskab til det sidste. VI ønsker ikke at se vores selskab på private hænder
Med Kammeratlig hilsen
Formands Kollektivet Malernes Fagforeninger
Kim Dyrberg Mobil: 2179 0036
Hans Martin Andersen: 2760 5533
Kim Petersen: 2460 3398
Anne-Mette Markussen: 5070 9549
Carsten Munkholm: 2144 4365
Jimi Pedersen: 4042 5196

0

Malernes Fagforening Storkøbenhavn inviterer til temamøde om de overståede overenskomstforhandlinger samt Malerforbundets Lønsikring onsdag den 8. november 2017 kl.16.00.

Inden mødet starter, vil der være lidt mad fra kl. 15.30

Forbundsformand Kresten Vendelboe kommer forbi og får en snak om overenskomst­ forhandlingerne både dem i 2017 og de kommende.

kresten_-_631_px

Ulrik Herringstad fra Alka kommer og fortæller om Lønsikring ved arbejdsløshed.

Er du medlem af Malerforbundet og vores a-kasse, får du fra 1. november en lønsikring gennem dit medlemskab. Det betyder, at hvis du bliver ledig, kan du få op til 10.000 kroner ekstra om måneden oven i dine dagpenge. Og det koster dig ikke en krone.

 


Yderligere oplysninger:

Jimi Pedersen 40 42 51 96

0

I dag(27/10-2017) har vi haft besøg af Svenska Målareförbundet afdeling 4.
Vi fik en god snak om de fælles udfordringer som begge fagforeninger står over for. Nogle af emnerne var social dumping, organisering, nedslidning ind for malerfaget.20171027_11393620171027_11395420171027_11393220171027_114000

0
Oktober 2017

Oktober 2017

0

Debatmøde om seniorklubbens fremtid, økonomiske situation, medlemstal og kongresbeslutning.

På opfordring fra formand for seniorklubben indkalder fagforeningen til et debatmøde, hvor vi gennem går seniors klubbens økonomi m.v. og en analyse af hvad kongres/HB beslutning betyder for seniorklubben.

Fagforeningen byder en bid brød og derfor skal du tilmelde dig for at deltage i debatmødet.

Byggefagenes Hus Lygten 10 2400 N.V.  kl.11.00 den. 6/7-2017

Tilmelding senest den 5/7-2017 lygten@maler.dk eller 35314000.

 

0

I dag skal vi have nyt telefonsystem, og det kan blive vanskeligt at komme igennem. Send mail på lygten@maler.dkog vil kontakte dig så hurtigt vi kan.

 

0

Faglig sekretær Gert Hansen er valgt som næstformand for Malernes Fagforening Storkøbenhavn

S45C-6e17061911081_0001

0

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk