Brdr. Jakobsen A/S er ved fagretlig afgørelse mellem fagforeningen og Dansk Byggeri idømt en bod på kr. 15.000 for anvendelse af maling med for høj kodemærkning på byggeriet Skalbakken 17 i Vanløse.

Indehaveren af Brdr. Jakobsen – Torben Jakobsen – afviste i første omgang at have brugt de pågældende produkter. Men ved en gennemgang af arbejdspladsen kunne Torben Jakobsen ikke afvise de foreliggende beviser. Han måtte derefter indrømme, at der var brugt ulovlige produkter.

Firmaet Brdr. Jakobsen, der anvender ungarske malere, har tidligere udført malerarbejde i underentreprise for bl.a. Pihl og Søn.

Yderligere oplysninger: Gert Hansen

none

Udenrigsminister Lene Espersen støtter den polske maler Jerzy Kisiel, der af Fogedretten i Prudnik, Polen søges sat ud af sit hus.

Jerzy Kisiel fik ved fagretlig behandling i Danmark tilkendt 87.945 dkr. i manglende løn. Beløbet blev efterfølgende betalt af den polske arbejdsgiver Gal-Met.

Gal-Met fik imidlertid efterfølgende en byret i Polen til at omgøre den danske fagretlige afgørelse og retten dømte Jerzy Kisiel til at tilbagebetale pengene. Dette var og er han ikke i stand til.

Sagen er nu aktuel, idet Gal-Met har fået fogedretten i Polen til at eksekvere byretsdommen ved udlæg i Kisiels hus.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Elever fra de københavnske erhvervsskoler er til morgen samlet hos Malernes fagforening i Byggefagenes Hus på Lygten, hvor organisationen ”Unge tager ansvar” orienterer om den store demonstration der finder sted på tirsdag, i forbindelse med folketingets åbning.

Regeringens finanslovsforslag indebærer besparelser på de tekniske skoler på 3 %. 10.000 unge står uden læreplads. SKP- lønnen for hjemmeboende over 18 år halveres.

Derfor samles de unge tirsdag kl. 16 på Rådhuspladsen i København og går derfra i protest til Chr. Borg for at råbe politikerne op: Besparelserne skal tages af bordet og vi forlanger lærepladser!

Eleverne er nu i gang med at forberede deres deltagelse i demonstrationen med bl.a. fremstilling af skilte, bannere og t-shirts.

Yderligere oplysninger: Michelle Frese

none

Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn og Ditte Jørgensen, projektleder for ”Information om det danske arbejdsmarked” har netop deltaget i et nordisk seminar i Helsinki under temaet Misbrug af migrantarbejdere. Erfaringsudvekslingen med deltagerne fra Sverige, Island, Estland, Norge, Polen og Finland viser for det første, at det er det samme billede der tegner sig i alle landende når der er tale om social dumping. Det viser sig også at social dumping mange gange har afsæt i udnyttelse af migrantarbejdere og at der er nogle tilfælde, hvor ILO’s indikatorer for hvornår der er tale om handel med menneskehandel til tvangs og slavearbejde er en realitet. Endvidere viser der sig en lighed mellem de begrænsede muligheder i nationale indsatser og at det er nødvendigt at arbejdsmarkedets parter og myndigheder som skat, politi og arbejdstilsyn indgår et operationelt samarbejde. På den baggrund har seminaret knyttet an til den danske delegations videre arbejde med at samle arbejdsmarkedets aktører, stat og eksperter i menneskehandel for at undersøge mulighederne for styrket indsats i Danmark.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk