Den danske model har fået kraftige ridser i lakken

29. marts 2011

DEBAT: Østeuropæiske migranter, der arbejder under uorganiserede forhold, udgør en trussel for den danske model, mener Bo Rosschou, formand for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn. Han frygter, at den danske model vil lide endnu et knæk som følge af Danmarks tilslutning til Europagten.

Af Bo Rosschou, Formand for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn

Klik her for at læse resten af indlægget…

Del Indlæg
none

 

Hvis Selvbetjeningen i A-kassen ikke fungerer kan denne bagdør i nogle tilfælde bruges. Du er derfor velkommen til at bruge denne.

https://digitalmedlemsservice.bf-a.dk/website/optag/default.aspx

 

 

none

Ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts 2011 kl. 16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent samt tilforordnede
2. Protokol
- bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag d. 16. marts 2011
3. Beretning
4. Regnskab for 2010
5. Indkomne forslag
6. Valg af stemmetællingsudvalg og fanebærer
7. Valg af daglig ledelse og bestyrelse
8. Valg af bestyrelsessupleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant samt statsautoriseret revisor
10. Eventuelt
none
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk