Jim Merulla Jørgensen, der er aktionær i Fitness World og som udfører byggeopgaver for Fitness World, skal betale 50.000 kr. i bod for trusler mod polske bygningsarbejdere.
Det har Dansk Byggeri og Malernes fagforening netop afgjort i en sag, som fagforeningen har rejst om trusler mod Fitness Worlds polske bygningsarbejdere.
Jim Merulla Jørgensen har bl.a. fremsat trusler mod de polske arbejdere på et møde hvor arbejderne fik besked på, at hvis de gik til fagforeningen, så ville alle blive sendt hjem til Polen uden løn. Mødet blev optaget i hemmelighed af én af de polske arbejdere, der senere afleverede lydoptagelsen til fagforeningen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

Del Indlæg
none

Efter urafstemning er følgende 9 arbejdspladsrepræsentanter valgt til bestyrelsen i Malernes fagforening Storkøbenhavn:

Bent Avnsø
Jesper Carl
Jørgen Guldbrandsen
Stig Jeske Hansen
Søren Jespersen
Bjarne Larsen
Knud Emil Larsen
Jørgen R. Pedersen
Brian Øllegaard

none

Landsdommer Mogens Kroman har i dag afgjort, at et diktat om forlængelse af malernes arbejdsdag, som Entreprenørvirksomheden Pihl & Søn A/S har forsøgt gennemført, er ugyldigt.
Sagen har været forhandlet i en voldgiftsret med Mogens Kroman som opmand.
”Det er tilfredsstillende, at Pihls diktat om at forlænge arbejdsdagen for malerne er afvist af Voldgiftsretten”, siger Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn.
Pihl har under sagens forløb udmeldt virksomhedens malerafdeling af malermestrenes brancheorganisation Danske Malermestre.

none

De 116 lockoutede CSC-medarbejdere fik støtte til tirsdag morgens blokade af op mod 100 frivillige fra støttenetværket for PROSA/CSC. Årsagen til blokaden er er blandt andet, at CSC har bebudet import af udenlandsk arbejdskraft til at overtage det konfliktramte arbejde. Selv om inderne endnu ikke er landet, er der allerede seks “vikarer” fra Litauen på plads og 22 indere er på vej.

none
none

Valg af fagforeningens bestyrelse foregår denne gang ved urafstemning. Alle medlemmer modtager stemmemateriale fra fagforeningens stemmeudvalg. Reglerne for afstemningen og afstemningsperioden vil fremgå af det materiale, som du får tilsendt.
Fagforeningens generalforsamling nyvalgte enstemmigt Susanne Rasmussen som foreningens nye næstformand (Susanne fungerer samtidig som kasserer) og Jimi Petersen som faglig sekretær med ansvar for organiseringsarbejdet og for sager med udenlandske arbejdere. Gert Hansen og Michelle Freese blev genvalgt som faglige sekretærer og Allan Larsen blev genvalgt som A- kasse leder.
4 ud af 5 bestyrelsessuppleanter blev nyvalgt:
Allan Tang som er arbejdsmiljørepræsentant og klubformand i Hoverby
Bent Nissen som er arbejdsmiljørepræsentant i Pihl & Søn
Finn Hansson som er arbejdsmiljørepræsentant i Malermestergruppen af 1983 ApS
Charmaine Mary Hansen som er klubformand i V.S. Larsen A/S.
Haris Klipo, kasserer SMB A/S, blev genvalgt.

none
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk