Tillidsfolk og aktivister fra Malernes fagforening gennemførte onsdag formiddag besøg på 94 arbejdspladser i København. Formålet var, at “tage temperaturen” på byggepladserne og få en dialog med svendene.
“København er fortsat præget af en betydelig afmatning i byggeriet. Alligevel mødte vi megen optimisme og tro på, at byggeriet står foran et opsving”, siger fagforeningen.
Ud over de mange danske svende, mødte fagforeningens tillidsfolk og aktivister 93 udenlandske bygningsarbejdere på de besøgte arbejdspladser.
“Det svarer meget godt til vores forventning og bekræfter vores viden om, at en stor del af bygge- og vedligeholdelsesopgaverne i København udføres af udenlandske statsborgere”, siger fagforeningen.
Udlændingene følger typisk ikke de danske overenskomster.
”Der er tale om social dumping og unfair konkurrence”, konstaterer fagforeningen.
”Vi følger nu op på de enkelte pladsbesøg med overenskomstkrav til de berørte firmaer og orientering til SKAT og Arbejdstilsynet med en opfordring til opfølgning på grundlag af lovgivningen på området.”
75 tillidsfolk og aktivister fra fagforeningen deltog i aktionen.

none

Lene Espersens brug af polsk arbejdskraft på ombygningen af sin ejendom i Dragør understøtter unfair konkurrence i byggeriet, mener Malernes fagforening.
Det polske firma Dubiel Construction har arbejdet 6 år i Danmark uden overenskomst. Ved at opretholde sin registrering som udenlandsk virksomhed forventes virksomheden at betale indkomstskat i Polen. Ingen kontrollerer dog, om dette faktisk sker.
Konstruktionen åbner mulighed for massiv dumping i forhold til danske løn- og arbejdsvilkår, siger fagforeningen.
Lene Espersens firma konstruktion er dermed en alvorlig trussel mod hendes egne kærnevælgere, som jo typisk er de mindre håndværksmestre. En dansk håndværksmester har ikke mulighed for at konkurrere med en udenlandsk virksomhed, der ikke er omfattet af samme beskatning og overenskomst, som han selv er.
Malernes fagforening har i dag orienteret Arbejdstilsynet og SKAT om forholdet, bl.a. med henblik på en afklaring af, om indehaveren af Dubiel Construction er reelt selvstændig. Ved besøg på arbejdsstedet kunne fagforeningen konstatere, at der ikke kunne forevises en entreprisekontakt mellem hovedentreprenøren (Lene Espersens nabo) og det polske firma. Desuden oplyste hovedentreprenøren, at han stiller værktøj til rådighed for det polske firma hvilket er indikator for, at der ikke er tale om en reelt selvstændig virksomhed, men en falsk selvstændig, en såkaldt ”arme og ben” virksomhed.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

 

Klik her for at læse historien

none

Klik her for at læse historien

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk