Omkring 250 elevatormontører gik til ’fætter-kusine’-møde onsdag morgen for at drøfte de internationale elevatorfirmaers brug af uorganiseret arbejdskraft fra østlandene.
Elevatorstop

none

”Det er rent vrøvl. Den underentreprenør er den eneste, der påtager sig sådanne opgaver. Vi har ikke haft fantasi til at forestille os, at en specialist på området kunne opføre sig således,” siger Direktør Malermester Klaus Bonde Larsen til Avisen.dk

To af jeres datterselskaber har brugt underentreprenøren på trods af, at det – i hvert fald efter den første sag – var tydeligt, at det var problemer med at beskytte folk på pladsen. Hvorfor det?

”Der er vores interne kommunikation for dårlig. Vores datterselskaber arbejder jo fuldstændigt selvstændigt,” siger Klaus Bonde Larsen.

Se artikkel i AVISEN.DK

none

Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Manglende sikkerhed ved afrensning af blyholdig maling betød, at skoleledelsen på Blågård Skole måtte lukke en skolebygning (bygning 2) for elever og lærere og igangsætte en omfattende rengøring af hele bygningen. Samtidig fandt Arbejdstilsynet det nødvendigt straks at beordre malerarbejdet stoppet, da 6 malere blev udsat for sundhedsfare.
Hændelsen fandt sted i slutningen af august 2011, men kommer først nu til offentlighedens kendskab.
Maling af skolens vinduer, som indeholdt bly i den gamle maling, blev udført af V.S.L. koncernens datterselskab Malefirma Arne Valling A/S, der havde entreret med en underentreprenør til at udføre rensearbejdet på vinduerne.
Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Gammel maling på ældre vinduer kan indeholde bly som er ekstremt sundhedsskadeligt


Danak og Veritas har ikke kontrol med underentreprenører

Malerfirmaet V.S. Larsen A/S og Malerhuset Steen Nielsen A/S (ejet af V.S.L. koncernen) er arbejdsmiljø certificerede og har dermed adgang til kundegrupper – eksempelvis boligforeninger, stat og kommuner – der stiller særlige krav til kvalitet og miljø.

Koncernen benytter imidlertid en underentreprenør, der ikke er arbejdsmiljø certificeret og som ikke lever op til Arbejdsmiljøloven. Polske arbejdere blev udsat for alvorlig sundhedsfare i forbindelse med afrensning af blyholdig maling.

Malerhuset Steen Nielsen A/S, der er 100 % ejet af V.S. Larsen koncernen, mener ikke at de har ansvar for, at deres underentreprenør har udsat deres polske arbejdere for sundhedsfare. Det mener Malernes fagforening at de har og indbringer nu sagen for Arbejdsretten.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

”Det bliver et godt og effektivt redskab mod illegale polske firmaer” siger Malernes fagforening i en kommentar til Skatteminister Thor Möger Pedersens nye initiativ mod sort arbejde.
9 ud af 10 polske firmaer der opererer i Danmark aflønnes efter fagforeningens vurdering sort med kontanter under bordet.
”Kommer bygherren til at hænge på skatteregningen, vil det afholde mange fra at fortsætte denne praksis”, mener fagforeningen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

 

 

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk