Opdatering 12-10-2016: Den ene direktør er ikke længere en del af firmaet. Han har åbnet et nyt selskab der har tegnet overenskomst. Derfor har fagforeningen valgt at slette hans billede og navn fra dette indlæg.

 

Her til morgen gennemførte Malernes Fagforening en vellykket aktion i Ryesgade 87 / Irmingersgade 7. De fleste beboere i ejendommen sov trykt og roligt, da fagforeningen og tillidsfolk mødte op på arbejdspladsen. Skønhedssøvnen blev dog hurtigt afbrudt, da foreningen råbte budskabet om manglende løn og overenskomst ud gennem en megafon, straks efterfulgt af hvinende fløjter og hylende sirener. Balladen gentog sig over flere omgange, og enkelte beboere stak forundret hovedet ud for at se hvad der foregik.

Baggrunden for aktionen er at firmaet NyOpgang ApS, efter gentagne forsøg, nægter at tegne overenskomst med fagforeningen. Bagmændene bag firmaet, XXXXX og Kristian Raunkjær, har valgt at lade arbejdet udføre af det polske firma Darecki, som ligeledes er blokaderamt. Darecki underbetaler sine polske ansatte, alt imens XXXXX og Kristian Raunkjær hæver ekstra fede direktørlønninger.

NyOpgang ApS fortæller sine kunder at de har overenskomst med fagforeningen, og at forholdene er i orden. De polske maleres arbejdstøj  er påtrykt med NyOpgang ApS logo og telefonnummer på. Formålet er at give kunderne et indtryk af at virksomheden har styr på tingene, og at arbejdet udføres på korrekte vilkår. Morgenens aktion efterlader ikke meget tvivl hos beboerne, om hvorvidt forholdene er ok eller ej.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Malernes Fagforeningen afviser brug af underbetalt udenlandsk arbejdskraft og social dumpning.

Dette markerer vi ved en aktion på Ryesgade 87

onsdag den 27/6 kl 07.00. 

Malernes Fagforening blokerer pladsen fordi firmaet NyOpgang.nu ApS, nægter at tegne overenskomst med fagforeningen.

Derfor har firmaet været underlagt blokade og sympatikonflikt siden december 2011.  NyOpgang.nu ApS lader arbejdet udføre af det polske firma Darecki, som ligeledes har nægtet at tegne overenskomst med fagforeningen og det er nu også underlagt blokade.

NyOpgang.nu ApS oplyser overfor bygherre, at de har en overenkomst og udgiver sig derved som en virksomhed med orden i tingene. Men virkeligheden ser helt anderledes ud. Udover manglende overenskomst, forsøger de også at skjule Darecki som underentreprenør overfor kunderne, ved at lade medarbejderne arbejde i NyOpgang.nu ApS arbejdstøj. Denne konstruktion er konstateret på mindst 3 pladser i København.

Fagforeningen opfordrer alle der har tid / lyst til at møde op og vise deres støtte til aktionen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou 40898112 eller Jesper Carl 40492590

none

Skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst. Det viser er opgørelse fra Malernes fagforening Storkøbenhavn og beregninger fra LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Medlemmerne af Byggefagenes A- kasse – som malerne tilhører – har en gennemsnitlig gevinst af skattelettelserne på 4.600kr. Fraregnes tabet ved den lavere stigningstakt på dagpengesatsen, samt tabet ved afgiftsforhøjelserne, er den vægtede gevinst på 2.300 kr.

3 ud af 4 malere (72 %) er ikke berørt af arbejdsløshed i 2012 frem til nu (uge 25). I hele 2011 var det 63 % af medlemmerne, der ikke var berørt af ledighed.

”Konklusionen er, at skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst og det er naturligvis positivt”, siger Malernes fagforening.

”Staten og vi fra arbejdsmarkedets parter har nu en opgave i at sætte ekstra fokus på social dumping og på de svage grupper: de der er ledige i længere tid, bistandsmodtagerne og de unge som mangler praktikpladser. Det gør vi bl.a. ved en praktikpladskampagne, som skydes i gang straks efter sommerferien”, siger fagforeningen.

Du kan læse mere om skatteforligets enkelte elementer i bilaget ” Fordelingseffekt fordelt på A- kasser”.

Fordelingseffekt af skattereform på A- kasser v/ AE

Kilder:              Byggefagenes A- kasse, Allan Larsen 40898111
LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Juul 30291107
Malernes fagforening Storkøbenhavn, Bo Rosschou 40898112

none

Fitness World skal betale 300.000 kr. i bod til Malerforbundet i en sag, hvor polske malere er blevet underbetalt på Fitness Worlds byggerier. Det har Arbejdsretten netop afgjort.

”Det er meget tilfredsstillende, at Arbejdsretten nu fastslår, at Fitness World ikke blot kan løbe fra ansvaret”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn, der har rejst sagen.

Fitness World har i byggesagen benyttet sig af 2 underentreprenørfirmaer. De er begge tidligere dømt for trusler mod deres polske arbejdere. De polske arbejdere gik til fagforeningen, fordi de ikke havde fået løn på de pågældende byggerier.

Afgørelse Arbejdsretten

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Efter en anmeldelse om udenlandsk arbejdskraft, rykkede fagforeningen i går ud på byggepladsen City Privathospital, Bredgade 29 4.sal. På pladsen fandt fagforeningen firmaet “UAB Stadiva” fra Litauen, der udførte tømrerarbejde. Firmaet blev ramt af sympatikonflikt tilbage i oktober 2008 efter at fagforeningen forgæves havde forsøgt at indgå overenskomst.

Efter gennemgang af pladsen fandt fagforeningen 2 organiserede firmaer. Efter de fik informationen om at “UAB Stadiva” er konfliktramt, valgte medarbejderne at nedlægge arbejdet og de forlod straks pladsen.  Det samme skete i Vejlegade, hvor bygherren opsagde kontrakten med firmaet, efter de organiserede firmaer havde forladt pladsen.

Denne gang havde “UAB Stadiva” også “glemt” at registrerer sig i RUT (Registeret for udenlandske tjenesteydere). Dette har fagforeningen nu anmeldt til Arbejdstilsynet.

Tilbage på pladsen i Bredgade, befandt sig udover “UAB Stadiva”, kun byggefirmaet “CP Rengøring & Byg”, som har 2 polske malere gående. Dette firma har nu fået frist til at tegne overenskomst til i morgen.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl, 51850760

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk