Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune og Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune har begge givet deres politiske støtte til, at udmøntningen af den særlige indsats for de langtidsledige kan ske i tæt samarbejde med bl.a. fagforeningerne.

Malernes fagforening har allerede et tæt samarbejde med malermestrene om at få de medlemmer i arbejde, som er i risikozonen for at falde ud af dagpengesystemet 1. januar 2013.

”Men nogle af de udfaldstruede ikke kan genoptage arbejde som malere – fx som følge af arbejdsskade. Der er der brug for en særlig indsats og et tæt samarbejde med kommunerne”, siger fagforeningen. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Formand for Danske Malermestre og Oldermand for Københavns Malerlaug, Per Vangekjær:
Vi kan som organisation kun opfordre vores virksomheder til at tilgodese de ledige, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.

I en fælles erklæring fra Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark bakker Danske Malermestre op om forbundets indsats for at forhindre dagpengefald.

”I branchen viser erfaringerne, at kommer folk først ud af arbejdsmarkedet, så er de svære at få ind igen, og når “kurven” så vender, vil vi hurtigt kunne få brug for den arbejdskraft de repræsenterer. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk