3 polske statsborgere modtager dagpenge via Byggefagenes A- kasse i Storkøbenhavn. Alle tre har optjent 1924 arbejdstimer via arbejde i Danmark og de har været medlem af A- kassen i minimum 12 måneder, for at opnå retten til dagpenge.

Det er præcis samme betingelser, som er gældende for danske statsborgere.

”Dagens spin fra dagbladet Politiken er således uden hold i vores virkelighed”, mener Malernes fagforening.

Yderligere oplysninger: Allan Larsen, 40898111 – Bo Rosschou, 40898112

none

P1 selvsving

none
Advokatfuldmægtig Simon Kristian Frøsig fra Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere: "Ingen forklaring på skattely handel......" Malernes fagforening: "En bemærkelsesværdig handel !"

Advokatfuldmægtig Simon Kristian Frøsig fra Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere: “Ingen forklaring på skattely handel……”
Malernes fagforening: “En bemærkelsesværdig handel !”

En faglig voldgift har afgjort, at Zdanie Holding ApS skal betale 100.000 kr. til Malerforbundet.

Voldgiftretten fandt det bevist, at Zdanie Holding ApS anvendte ind lejet litauisk arbejdskraft fra selskabets moderselskab i Litauen, og at arbejderne derfor skulle aflønnes efter det danske selskabs overenskomst.

Arbejdet foregik på byggepladsen Skjoldagervej 8 i Gentofte.

”Denne selskabsmodel er meget anvendt i udførelsen af social dumping: Et litauisk eller polsk registreret selskab etablerer et dansk datterselskab som vinder en entreprise, for derefter at sælge entreprisen videre til det udenlandske moder selskab, der herefter proforma udfører arbejdet”, siger Malernes fagforening. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Totalt sammenbrud om ny maleroverenskomst

“Denne måde at forhandle på skal sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Danske Malermestre var med på, at arbejdet skal være overenskomstdækket, hvis det gives videre til en underentreprenør. Dermed var Malerforbundets hoved krav imødekommet, i forhandlingerne om ny overenskomst på bygningsmalerområdet.

Men Dansk Arbejdsgiverforening sagde nej.

Det fremgår af dagens udgave af Licitationen Byggeriets Dagblad.

“Det er trist, at en organisation fra fortiden ikke vil være med til at forme fremtiden”, siger Jørn Erik Nielsen, formand for Malerforbundet.

“Dansk Industri har via Dansk Arbejdsgiverforening lagt deres klamme hånd på overenskomstforhandlingerne og det er ødelæggende for den danske model. Decentrale forhandlinger er i realiteten ikke mulige, når praksis er, at alt skal godkendes af industribosserne. Nu kæmper vi alt hvad vi kan, for at der i den sammenkædede afstemning bliver afgivet så mange NEJ- stemmer som muligt. Nu skal der gives modstand. Hvis ikke hele fagbevægelsen skal stå med hatten i hånden ved næste OK- forhandling om 3 år, så er det nødvendigt, at denne måde at forhandle på sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 . Susanne Rasmussen, 40455242

none

Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark

Malerforbundet i Danmark kan herved meddele, at det ikke har været muligt at nå til enighed omkring fornyelse af overenskomsten.

Grunden hertil er, at det ikke lykkedes at nå til enighed om en brugbar trediepartsforpligtelse og et akkordafsavnstillæg, som ville betyde en reel mindsteløn for malerfaget.

Begge dele ville endvidere medføre et effektivt værn mod social dumping i malerbranchen.

På den baggrund vil Malerforbundets forhandlingsudvalg anbefale medlemmerne at stemme NEJ til overenskomsten for 2014.

Med venlig hilsen
p.f.v.
Jørn Erik Nielsen

forbundsformand

Henvendelse vedrørende ovennævnte kan rettes til

forbundsformand Jørn Erik Nielsen på telefon 40 10 16 18 eller mail jen@maler.dk

eller

næstformand Rasmus Gunnarson på telefon 61 61 25 77 eller mail rag@maler.dk

 

none

A-kassen holder lukket mandag d. 10. marts og tirsdag d. 11. marts på grunde af kursus. Har du første ledighedsdag på de dage skal du tilmelde dig jobnet.dk som ledig. Se mere her http://malerneshus.dk/a-kasse/nar-du-bliver-ledig/ . Du kan evt maile øvrige henvendelser til a-kasse.lygten@maler.dk. Vi besvarer henvendelser igen fra onsdag d. 12. marts 2014

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk