Malernes Fagforening Storkøbenhavn afholder Ordinære generalforsamling

Onsdag den 27 april 2016 kl.16:00

Byggefagenes hus Lygten 10 – 2400 N.V

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt tilforordnede
  2. Protokol-bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra d 13.april 2016
  1. Beretning
  2. Orientering af regnskab
  3. Forslag vedr. overenskomst fornyelse marts 2017/Prisliste
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af daglig ledelse og bestyrelse
  6. Valg af bestyrelse suppleanter
  7. Eventuelt.

Forslag vedr. overenskomst og prisliste samt andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d.19 april 2016

Indkommende forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag d.20 april 2016

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

 

none