logo kongres-2014-103Malernes Fagforening Storkøbenhavn indkalder til:

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedrørende Malerforbundets ordinære kongres 11. -13. oktober 2018. 

Onsdag den 13. juni kl.16.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt tilforordnede
  2. Forslag til Malerforbundets kongres
  3. Valg af delegerede og suppleanter til kongressen
  4. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være i formanden i hænde senest mandag den 4.juni 2018.

De indkommende forslag vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den mandag den 11.juni 2018.

Der vil blive serveret lidt mad fra klokken 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

none