TEMAAFTEN DEN 7. NOVEMBER 2018

Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400

Der er mad og lidt af drikke fra kl.15.30

 

TEMA 1: DEBAT OM MALERFAGETS FREMTID kl. 16.00

Kom og vær med til at præge debatten om temaet: Malerfagets Fremtid.

Dansk byggeri v/ Henrik Bau, Danske Malermestre v/ Søren Christoffersen og Malerforbundet v/ Anne Mette Markussen.

 

TEMA 2: INFORMATION OM DEN NYE FERIELOV.

Den nyvalgte forbundsformand Martin B. Hansen kommer og fortæller om den nye Ferielov.

Han vil fortæller lidt om den nye ferielov og forsøge at ruste jer til at forstå, hvad den går ud på.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil, med forslaget, have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.


Nye mystiske ord du kommer til at lære:

  • overgangsordning
  • samtidighedsferie
  • indefrosset feriemidler
  • overgangsåret
  • fondsferiedage

PensionDanmark er tilstede med en stand, hvor man kan spørg ind til den nye sundhedsordning. Dette er ikke den del at debataften.

none

 

none

Formandsvalget i Malerforbundet tog en uventet drejning på kongressens tredje dag.

Umiddelbart efter morgensang, i kongressalen lørdag formiddag, meddelte Martin B. Hansen, at han valgte at stille sig op til posten som forbundsformand og han blev valgt. De to andre kandidater valgte at trække sig.

Faglig sekretær René Jensen blev valgt som Malerforbundets nye hovedkasser. Vi ønsker René alt godt i hans nye job.

René ny hovedkasser.

 Ny daglig ledelse:

  • Formand: Martin B. Hansen nyvalg.
  • Næstformand: Tonny Olsen genvalg.
  • Hovedkasserer: René Jensen nyvalg.
  • Forbundssekretær: Anne Mette Markussen nyvalg.
  • Forbundssekretær: Kim Lasse Petersen nyvalg.

.

Der vil komme en mere fyldestgørende artikel i det kommende MalerNyt.

Her er et par highlights.

Der er kommet mere medlemsdemokrati i forbunds loven. F.eks. hvis 2/3 eller 66,6% mener et forslag, der kommer for hovedbestyrelsen, har stor indflydelse på medlemmernes liv og arbejde, kan det sendes til urafstemning. Det forslag er det første af sin slags i alle Forbund.

MFD-ungdom får stemmeret i hovedbestyrelsen.

Malerforbundet skal arbejde ud fra en kritisk holdning til EU.

Der skal arbejdes på at få indført en social protokol i EU.

 

Følgende fra København blevet valgt til hovedbestyrelsen:

Ordinære hovedbestyrelses medlemmer.

Formand Jimi Pedersen nyvalg.

Næstformand Gert Hansen genvalg.

Økonomiansvarlig Michelle Frese genvalg.

Suppleanter til hovedbestyrelsen.

Faglig sekretær Jesper Carl.

Faglig sekretær Mette Grenaa.

Bestyrelsesmedlem Gerd Moss.

Bestyrelsesmedlem Jesper Faber Specht.

Bestyrelsesmedlem Brian Øllegaard.

Bestyrelsesmedlem Søren Jespersen.

 

Og som suppleant som kritiske revisor har vi fået valgt Tine Larsen.

Jeg vil gerne takke Københavns delegerede for deres engagement, og deres mod til at deltage i debatten og tage ordet på talerstolen.

Formand Jimi Pedersen

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk