Tirsdag den 28. maj kl. 16.00-19.00 i Malernes Fagforening, Lygten 10, 2400 København NV

Arrangementet er særligt rettet mod arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i byggefagene i hovedstadsområdet, men kolleger og AMR fra andre regioner er meget velkomne til at deltage. Formålet med fyraftensmødet:

På mødet vil AMR får større kendskab til, hvad det betyder at være repræsentant for sine kolleger og samarbejde med ledelsen om at identificere, håndtere og forebygge problemer i det fysiske arbejdsmiljø. Derudover får AMR ny viden, inspiration og værktøjer til, hvordan han eller hun kan styrke sin funktion og sine kompetencer som AMR. Mød bl.a.:

• Ekspert i fysioterapi og nedslidning

• BATs arbejdsmiljøudvalg

• Undervisere i arbejdsmiljø

Yderlig information Lars Andersen Rør og Blik 26882070 eller
Gert Hansen Malernes Fagforening Storkøbenhavn 40898113
none

Følgende er blevet valgt på den ordinære generalforsamlingen den 10. april 2019

Stemmetællingsudvalg


Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg

Fanebærer


Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

Valg af daglig ledelse og bestyrelse

Næstformand Gert Hansen – på valg ulige år – genvalg
Økonomiansvarlig Michelle Frese – på valg ulige år – genvalg
Faglig sekretær Jesper Faber Specht – på valg lige år – nyvalg
Faglig sekretær Mette Grenaa – på valg ulige år – genvalg

Bestyrelsesmedlemmer

Brian Øllegaard, Klubformand hos Bech & Koch – på valg ulige år – genvalg
Kitt Møller Holm, AMR Steen Nielsen A/S – på valg ulige år – genvalg
Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen – på valg ulige år – genvalg
Henrik Rasmussen, klubformand hos Nielsen & Kromann – på valg ulige år – nyvalg
Ken M. Hansen – Klubformand hos C. Møllmann – på valg ulige år – genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter

Michael Emcken, AMR hos Vinkler – nyvalg
Jette M. Thomsen, AMR hos Eskildsen – nyvalg
Paw Østergaard Jensen, Klubformand hos Seehusen & John Larsen A/S – genvalg
Jan Chabert, næstformand i Svendeprøvekommissioner– nyvalg
Jesper Larsen – opmåler i Malerforbundet – nyvalg

none

Nu er det vores tur! Malersvendene i Købehavn og resten af Danmark har ikke mærket meget til det opsving der efter sigende er i gang. Vores lønninger og arbejdsforhold er stadig ikke på niveau med hvad de var før krisen i 2007.

  • Dette er vi stærkt utilfredse med.  Vi kan konstatere at man i toppen af samfundet beriger sig selv med lønstigninger, bonusser og profitter, mens den borgerlige regering forkæler de rige med skattelettelser, billiger luksusbiler og luksusbåde. 
  • Dette er ikke situationen for os. Vores løn står stille mens arbejdstempoet stiger. Regeringen har givet os dårligere dagpenge og en stigende pensionsalder. Vores kollegaer der er slidt ned nægtes førtidspension, men behandles i stedet som kriminelle og sendes ud til virksomheder som gratis arbejdskraft, i såkaldt arbejdsprøvning.
  • Dette er uacceptabelt. Derfor har vi store forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger i 2020. Vi forventer en kraftigt stigende mindsteløn og kædeansvar. Vi forventer også at de krav vi stiller, er dem der bliver forhandlet. I 2017 blev vores krav ignoreret og i stedet fik vi en kopi at industri-overenskomsten. Derfor stemte vi nej. Og derfor blev det også et nej i resten af byggeriet. Men pga. sammenkædningsreglerne blev det alligevel et ja.
  • Derfor foreslår vi sammenkædningsreglerne ændret, så et samlet nej i byggeriet fører til konflikt i byggeriet. Den stigende pensionsalder er en hån mod ikke bare alle malersvende, men mod alle arbejdere i det her land. Hvis ikke det var så alvorligt var det jo helt til grin. Vi kan, som så mange andre fag, ikke holde til at arbejde til vi er 70 eller derover. Vi kan knapt holde til vi er 60. Derfor skal vi opfordrer alle arbejderpartier til at opsige det forlig fra 2006 der har medført den stigende pensionsalder.
  • De unge der kommer i lære i dag, skal ifølge det forlig, arbejde til de er i midten af halvfjerdserne. Dette kan ikke lade sig gøre! Derfor opfordrer vi til at sætte pensionsalderen tilbage til 65 år. Vi ønsker også forringelserne af førtidspensionsordningen fjernet og vi kræver stop for ulønnet virksomhedsparktik (det skal selvfølgelig aflønnes med normallønnen på området). Man fortæller os at der er opsving. Fint, så må det være vores tur til at få del i det!

      none
    

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk