Bygherre i Lunderskov er Asbølholm Gods A/S
Foto: Malernes fagforening Fyn-Jylland Syd

Bygherre i Sommerstedgade er Ejendomsselskabet Sommerstedgade ApS

Onsdag gennemførte Malernes fagforening Storkøbenhavn, i samarbejde med Malernes fagforening Fyn-Jylland Syd, en aktion rettet mod 5 arbejdspladser tilmeldt RUT registeret af det litauiske UAB Normandia.

Aktionen afslørede en betændt forretningsmodel, som tilsyneladende er udbredt i det miljø, som omgiver markedet for litauiske bygningsarbejdere i Danmark.

Forretningsmodellen har til formål at sløre, at arbejdet udføres af underbetalte litauere og i en entreprisekæde, der stiller kunden i en overraskende dårlig position.

I Kokkedal, som er én af de 5 besøgte byggepladser, lod bygherren sig friste af et lokkende tilbud fra hjemmesiden Byggetilbuddet, der lokker med billige litauiske og polske håndværkere. Byggetilbuddet formidlede herefter en kontakt mellem kunden og Normandia ApS, der indgår en aftale om arbejdets udførelse. Efterfølgende udliciterer Normandia ApS arbejdet til en underentreprenør, det litauisk registrerede UAB Normandia.

Hvor Normandia ApS er omfattet af overenskomst og garantiordning gennem et medlemsskab af Dansk Byggeri, er UAB Normandia ikke omfattet af tilsvarende aftaler, men tværtimod ramt af blokade og sympatikonflikt fordi de underbetaler deres medarbejdere.

Kunden i Kokkedal oplyser til Malernes fagforening, at han ikke er bekendt med og er overrasket over, at arbejder er udliciteret fra Normandia ApS til UAB Normandia.

I Sommerstedgade på Vesterbro, som er en af de andre besøgte pladser, er bygherren lige så overrasket. 3 danske elektrikere blev onsdag eftermiddag trukket ud af arbejdspladsen gennem håndhævelse af sympatikonflikten mod UAB Normandia.

På besøgte pladser i Glostrup og i Lunderskov mødte fagforeningen også litauiske arbejdere fra UAB Normandia. I Lunderskov var der i øvrigt også sikkerhedsproblemer som nødvendiggjorde en straks anmeldelse til Arbejdstilsynet. På den sidste plads i Brøndby var der ingen igangværende byggeaktivitet.

”Modellen er betændt og uacceptabel”, siger Malernes fagforening, der arbejder videre med en afdækning af hvilke folk der står bag forretningsmodellen og som søger at besvare spørgsmålet om, hvor kundernes betalinger forsvinder hen.

”Der er utroligt store summer at tjene for de involverede bagmænd, når udgangspunktet er litauisk løn- og arbejdsstandard”, mener fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 – Jimi Pedersen, 40425196 – Anne-Mette Markussen, 50709549