dsjlogo

Arbejdsretten ved dommer Thomas Rørdam afgjorde i dag, at DSJ ikke brugte ind lejet tjekkisk arbejdskraft på byggerierne Bella Sky og Boka i 2010 og 2011.

De tjekkiske malere der udførte arbejdet, har derfor ikke krav på overenskomstmæssig løn, sådan som Malernes fagforening havde krævet.

Arbejdet blev udført i en entreprisekæde, hvor næstsidste led i kæden – Profi Color fra Tjekkiet – ikke ønsker at indgå overenskomst med Malernes fagforening og derfor er omfattet af blokade og sympatikonflikt. Profi Color beskæftigede 5 tjekkiske malere, som fagforeningen anså for at være ind lejet arbejdskraft – og som arbejdsgiversiden hævdede var selvstændige.

At tjekkerne til sidst blev ansat af DSJ gruppens eget selskab – Entreprisemaleren – fandt dommeren ikke anfægtede, at de var selvstændige da det skete, fordi arbejdet ellers – som følge af sympatikonflikten – ville være gået i stå.

”På bund linjen står, at DSJ gruppen med sin entreprisekonstruktion fik løst opgaverne ved hjælp af ikke-overenskomstdækket arbejdskraft og det er ikke godt for malerbranchen”, siger Malernes fagforening.

Thomas Rørdam har afgjort sagen ved en såkaldt tilkendegivelse. En skriftlig dom foreligger endnu ikke.

25. april 2013: Så kom Rørdams retsbogsafgørelse+18-3-2013

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112