Danske Malermestre
Dansk Byggeri
Vognmalere
CO-Industri
Ialt

Samlet Ja
419
65
228
15
727

Samlet Nej
3062
522
52
6
3642

Samlet blank
165
0
21
0
186

Resultatet gælder hele landet. Samlet set deltog 52,84% i afstemningen i Købenavn.

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

Den samlede stemmeprocent nåede op på 52,84% i København

 

 

 

 

 

none
55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen

55,9% af medlemmerne har stemt ved OK14 afstemningen på landsplan

Det endelige resultat af afstemningen er ved at blive talt op, men allerede nu står det klart at 55,9% af Malerforbundets stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme ved OK14 afstemningen. Tallet er historisk højt, og stemmeprocenten er således mere end fordoblet i forhold til afstemningen ved OK12, hvor kun 26,42% afgav deres stemme på landsplan.

Der lagt mange kræfter i at kontakte alle medlemmer for at opfordre dem til at stemme denne gang, og vi er meget glade for at så mange medlemmer har bakket indsatsen op. Der skal også sendes et kæmpe skuldreklap til den stribe af gode tillidsfolk, der gennem to dage hjalp med at få ringet til ca. 2000 medlemmer her i København.

Senest mandag offentliggøres de endelige stemmeprocenter og resultatet af afstemningen, for de enkelte afdelinger. 

 

 

 

 

 

 

none

Alle medlemmer skulle på nuværende tidspunkt gerne have modtaget stemmemateriale til overenskomstafstemningen 2014. Har du ikke modtaget stemmemateriale, så ring til afdelingen på 35 31 40 00. Nedenfor ses en oversigt over hvor mange procent der har afgivet deres stemme dag for dag. Malerforbundet anbefaler at du stemmer:

NEJ hvis du er bygningsmaler/skiltetekniker

JA hvis du er vognmaler

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

BAROMETERET VISER HVOR MANGE PROCENT AF MEDLEMMERNE DER AFGIVET DERES STEMME DAG FOR DAG.

none
Forskerparken COBIS er ejet af bl.a. Danmarks Tekniske Universitet

Forskerparken COBIS er ejet af bl.a. Danmarks Tekniske Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbetalte polske arbejdere, maler på DTU’s prestigefyldte projekt COBIS.

Malerfirmaet V.S. Larsen er løbet fra en aftale med Malernes Fagforening i en sag om virksomhedens brug af falske selvstændige fra Polen. På et mæglingsmøde i november var der ellers enighed om, at virksomheden skulle ansætte polakkerne, så de derved blev sikret overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Sagen drejede sig om arbejdspladserne Havnevigen på Islands Brygge og det DTU ejede byggeri COBIS på Ole Maaløesvej og blev forliget med en bod på kr. 10.000. På sidst nævnte adresse har direktøren René Elgaard Pedersen, nu igen indgået entreprisekontrakter med de samme fire polske arbejdere.

”Det er et klart brud på den aftale vi lavede i november, også selvom virksomheden påstår at polakkerne selv opsagde deres job, dagen efter de blev ansat. I sagsforløbet kom det endvidere frem, at direktøren i en periode har indlogeret de polske arbejdere på overetagen af hans eget hus til en månedlig husleje på ikke mindre end kr. 16.000. Vi har besluttet at føre sagen videre til faglig voldgift.”, udtaler fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl, 40 49 25 90

Historik – Klik her

none

20131211_100110 20131211_10023420131211_100025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagforeningen kunne onsdag konstatere ulovlige og kummerlige beboelses forhold for seks ungarske malere, der alle er ansatte hos Malerfirmaet Kirkegaard fra Sæby. Virksomhedens indehaver Finn Kirkegaard og konduktøren Jeanette Bødker forsøgte ved en fagretslig behandling af sagen, at dække over den reelle indlogerings adresse. De påstod således at ungarerne boede i et hus i Ganløse, hvilket fagforeningen kunne modbevise, da ejendommen for længst er solgt og revet ned. Til sidst indrømmede Finn Kirkegaard at de bor på en industriejendom  i Tåstrup.

“Det er mildest talt chokerende. Der er ingen varme, bade- eller køkkenfaciliteter i bygningen. De har helt sikkert boet der i gennem længere tid, og gennem den fagretslige behandling af sagen er det kommet frem at de betaler 26.000 hver om året for at bo der, hvor de i virkeligheden har et overenskomstmæssigt krav på indlogering på kro, hotel eller lign.”, udtaler fagforeningen.

Sagen er nu anmeldt til Høje Tåstrup Kommune.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl 40 49 25 90

 

none

 

Malerarbejdet på Havnevigen bliver nu udført af overenskomstdækket arbejdskraft

Malerarbejdet på Havnevigen bliver nu kun udført af overenskomstdækket arbejdskraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malerfirmaet V.S. Larsen valgte i går efter mæglingsmøde med fagforeningen, at ansætte de fire falske selvstændige, der i godt en måned har arbejdet lidt “on and off” på byggeriet af Havnevigen på Islands Brygge. Sagen blev forliget med en bod på 10.000 kr, svarende til det beløb overenskomsten er omgået med. Her efter bliver sympatikonflikten, der ville træde i kraft på lørdag, afblæst.

“Vi er godt tilfredse med en fredelig afslutning på sagen, og at de fire polske malere nu er sikret løn- og ansættelsesvilkår, der følger overenskomsten.”, udtaler fagforeningen.

Historik – Klik her

Yderligere oplysninger: Jesper Carl 40492590

none

Istårne

 

 

 

 

 

 

 

V.S.L. Koncernen er igen involveret i en sag om brug af ikke-overenskomstdækket udenlandsk arbejdskraft. Denne gang på det store byggeri, Havnevigen på Islands Brygge. Her har koncernen indgået en aftale med polsk arbejdskraft, som ikke er omfattet af overenskomst. Dette har ført til, at der er blokade og fagforeningen har anmodet om sympatikonflikt gennem LO. Sympatikonflikten træder i kraft den 16/11-2013, hvor efter byggepladsen lukkes ned, idet alle organiserede håndværkere skal forlade pladsen.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl 40492590

Historik – Klik her

none

polishembassy

Den Polske Ambassade i Købehavn møder hård kritik i polske medier fordi, ambassaden vejleder polske virksomheder om hvordan man kan underbetale polske arbejdere i Danmark. Amassaden har udgivet en manual der bl.a. fraråder at tegne overenskomst med danske fagforeninger og om at oplyse om lønniveauet, når virksomhederne støder på fagforeningerne.  Manualen beskylder også danske fagforeninger for at bruge ulovlige metoder i forsøget på at opnå overenskomst.

Medierne beskriver også at den danske beskæftigelsesminister er forarget over vejledningen, og at ambassadøren er blevet indkaldt til et møde med ministeren.

I et brev til BAT-Kartellet afviser ambassadør Rafal Wisniewski kritikken og skriver at de polske aviser har fordrejet situationen, fordi formålet med manualen er at vejlede de polske virksomheder om hvordan man kan konkurere med danske virksomheder.

Ambassade historien blev bl.a. bragt på Polens størtste netavis gazeta.pl og en anden stor nyhedside TVN24.

Yderligere oplysninger

Jesper Carl,  40 49 25 90

none

sortarbejde

 

Skat undlader at give de lokale skattemyndigheder besked når de opdager, at udenlandske virksomheder i Danmark ikke er momsregistreret i hjemlandet. Skat underretter først, hvis sagen betragtes som værende “væsentlig”, og det er den kun hvis entreprisesummen er over 15.000 Euro.

”Ofte er der en dansk bagmand bag den udenlandske virksomhed, der bliver brugt som redskab til langt mere omfattende skattesnyd. Så det der på overfladen ligner en lille ”fisk” på under 15.000 Euro, er i mange tilfælde meget større under overfladen. Malernes Fagforening laver årligt utallige anmeldelser til Skat om ulovlig eller mystisk aktivitet, og det er uacceptabelt, at Skats bagatelgrænse er på hvad der svarer til godt 112.500 kr. Malernes Fagforening og Byggefagenes Samvirke, har derfor bedt om et møde med skatteministeren ”, udtaler fagforeningen.

Læs artiklen fra Fagbladet 3F: Øst-firmaer slipper godt fra sort arbejde

 

none

NyOpgang solgt til stanglakrids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk lakridsvirksomhed i kraftig vækst, skulle i går ikke bruge mange minutter på at fravælge dumping firmaet NyOpgang ApS. Blokade og sympatikonflikt mod NyOpgang har igennem længere tid ikke være nok til at få malerfirmaet til at tegne overenskomst, men i går fik det igen en konsekvens, og lakridsvirksomheden kunne i en e-mail bekræfte at entreprisekontrakten er opsagt.

Fagforeningen modtog i går eftermiddags en anmeldelse om NyOpgangs brug af polske malere på virksomheden, og rykkede straks ud for at undersøge sagen og få en snak med ledelsen. Her forelagde fagforeningen oplysningerne om blokade, sympatikonflikt og grov underbetaling, og efter en god dialog om socialt ansvar og dumping, gik ledelsen kortvarigt i tænkeboks. Få minutter senere var beslutningen om at droppe NyOpgang truffet.

Yderligere oplysninger: Jesper Carl 40 49 25 90

Historik: http://malerneshus.dk/tag/nyopgang-nu/

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk