Hør artiklen om 100% organiseret klik på PLAY

Hør Bente læse artikellen op. Tid 2:50

Du kan også Download mp3 filen her ⬇️

Læs hele MalerNyt her

none

På grund af de nye Corona restriktioner i København, ændrer vi igen vores regler for Byggefagene Hus.

Huset er stadig åbent men under kontrollerede forhold. 
Fra tirsdag den 8. september er det stadig muligt at arrangerer fysiske sammenkomster og klubmøder m.m. i din fagforening. Det nye er, at MAN skal melde hvor mange man KOMMER. Overholdes dette ikke kan man risikere at blive afvist. Med de ny afstands krav har vi har kun plads til 50 personer. Der er forsat ikke adgang til køkkenfaciliteter. Vi skal sprittes og holde afstand. Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning, så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte. Hvis I vil afholde virtuelle møder, på Zoom eller andre platforme, hjælper Fagforeningen meget gerne. Byggefagenes A-kasse er åben for personlig fremmøde, men det er stadig en god ide at ringe og lave en aftale først. Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundhedsmyndighederne. 
Ring for lokale bestilling m.m. 
Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 3531 4000 
Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 3583 2422

none

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER 2020 KL. 14.00-15.30

Demonstration mod stigende pensionsalder! #68ErMereEndNok

Christiansborg Slotsplads

Program13.50 – 14.00 – Opvarmning v. Bo Evers
14.00 – 14.05 – Velkomst
14.05 – 14.20 – PLS og Karla Kirkegaard, HK Kommunal Hovedstaden
14.20 – 14.35 – Bo Evers
14.35 – 14.50 – 3F/BJMF og Ditte Brøndsted, Dansk Socialrådgiverforening
14.50 – 15.05 – Bo Evers
15.05 – 15.20 – Katrine Fylking, Københavns Lærerforening og Helena Mikkelsen, FOA
15.20 – 15.30 – Bo Evers spiller og vi takker af

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 viste vi, at vi kan stå skulder ved skulder. Nu er tiden kommet til at slås for vores ret til en værdig pension!
Vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned!
Vi skal vi have opinionen, politikerne og pressen til at forstå, at der skal sættes en stopper for højere pensionsalder – 68 er mere end nok!Partierne bag velfærdsforliget virker som om, de vil forsøge at fastholde, at pensionsalderen skal blive ved med at stige. Og at de i efteråret vil vedtage at sætte den i vejret til 69 år med virkning fra 2035. De vil sikkert henvise til, at der er indført en ”seniorpension”, og at der skal forhandles om ”tidligere folkepension” for nedslidte. Men vi skal altså ikke arbejde, til vi bliver slidt ned! – Og det vil rigtig mange komme til, hvis ikke vi får stoppet den fortsatte stigning.Siden folketingsvalget sidste sommer er modstanden mod højere pensionsalder kun blevet stærkere. Nu siger blandt andet NNF, 3F, FOA og HK Privat nej til at sætte pensionsalderen op til 69 år. De henviser med rette til, at forudsætningerne for velfærdsforliget er væk: Vi fik ikke bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og mere velfærd – tværtimod. Efterlønnen afvikles og pensionsalderen bliver ved med at stige.Det vil vi 61 fagforeningsformænd fra store og små organisationer rundt i landet gerne gøre noget ved. Der er råd til velfærd – og til et værdigt liv efter arbejdslivet for alle. Og derfor fastholder vi de krav, som sidste år voksede frem i valgkampen og i en række faglige forsamlinger.Stop for højere pensionsalder.
Rettigheder til tidlig tilbagetrækning efter f.eks. 40 år på arbejdsmarkedet.
Nemmere adgang til førtidspension.
Investeringer i godt arbejdsmiljø.

none

Solbeskyttelse ved udendørs arbejde  Det er især ansatte, der hele dagen arbejder under åben himmel fx i bygge- og anlægsbranchen, som er udsat for sol i sådant et omfang, at der er risiko for få hudkræft og andre hudskader  Læs mere her https://at.dk/nyheder/2019/07/solbeskyttelse-ved-udendoers-arbejde/

Hey Malernes Fagforening ” Sommeren er jo gået på sommerferie ⛅”  🤔Sandt nok der er ikke meget sol men hvis du downloader ⬇️⬇️ https://www.cancer.dk/solkampagnen/hudtype-uv  vil du kunne se, at en dag som i dag er der, et UV på  3,6 

Og  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man beskytter sig, når uv-indekset er 3 eller højere, og i Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned.

none

Vi åbner huset, men vi gør det forsigtigt via en kontrolleret åbning. Fra mandag den 3. august er det igen muligt at arrangerer fysiske sammenkomster og klubmøder mm. i din fagforening. Med afstands krav har vi plads til 100 pers.  Den kontrollerede åbning vil betyde, at der ikke, i første omgang er adgang til køkkenfaciliteter, vi skal sprittes og holde afstand.  Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte.  Hvis i vil afholde virtuelle møder, på Zoom eller andre platforme, hjælper Fagforeningen meget gerne.   Byggefagenes A-kasse åbner også forsigtigt her er det en god ide at ringe og lave en aftale først.   Da der kun er en medarbejder fysisk til stede i a-kassen, kan der opstå ventetid ved fremmøde.   Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundheds myndighederne   Ring for lokale bestilling mm.  Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 35314000 Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 35832422

none

Læs MalerNyt nyeste nummer.

Har du ikke modtaget MalerNyt, kan du udfylde nedenstående.

Har ikke modtaget MalerNyt.

none

Den tyske besættelsesmagt giver ordre til, at alle danske kommunister skal arresteres og interneres.

Med Tysklands angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941 ændredes partiets situation atter brat. Med henvisning til de danske kommunisters internationalistiske sindelag og Moskva-tro linje forlangte den tyske besættelsesmagt straks om morgenen den 22. juni, at den danske regering internerede samtlige ”ledende danske kommunister”. Dette betød, at kollegaer som Emanuel Hansen blev arresteret og interneret.

Mindetavlen er lavet til ære & minde om de faldne kollegaer under 2. verdenskrigen.
Emanuel Hansen deltog ivrigt i 30’ernes fagpolitiske kamp og fremstød. Under krigen blev han arresteret og interneret, og efter krigen blev han først næstformand og hurtigt efter formand. Billede er fra Malernes Fagforening København 100år.
none

Fra mandag den 18. maj er det igen muligt at komme i din fagforening.

Vi åbner huset, men vi gør det forsigtigt via en kontrolleret åbning.

Den kontrollerede åbning vil betyde, at der i første omgang ikke kan komme mere end 10 personer huset udover personalet.

Vi anbefale, at du ringer til os inden du kører og laver en aftale så vi kan tage godt i mod dig.

Vi håber, der er forståelse for den forsigtige åbning så vi kan passe på hinanden og ikke sprede smitte.

Byggefagenes A-kasse åbner også forsigtigt her er det også en god ide at ringe og lave en aftale først. 

Da der kun er en medarbejder fysisk til stede i a-kassen, kan der opstå ventetid ved fremmøde.

Forsamlinger og klubmøder mm. er ikke muligt og bliver det nok ikke på denne side af sommerferien.

Hvis du som tillidsmand står og skal holde klubmøde, vil fagforeningen meget gerne hjælpe dig med at afholde et virtuelt klubmøde, bare tag fat i os.

Byggefagenes Hus vil løbende holde sig opdateret fra Sundhedsmyndighederne og vi vil åbne mere op, når situationen tillader dette.

Malernes Fagforening Storkøbenhavn telefon 35314000

Rør og Blikkenslagernes fagforening telefon 35832422

none

På grund af coronavirus og folketingets forbud mod større forsamlinger er vi nødsaget til aflyse den ordinære generalforsamlingen den 22. april 2020. Når samfundet har normaliseret sig, vil der på ny indkaldes til den ordinære generalforsamling

På fagforenings vegne

Jimi Pedersen 40425196

none

Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse har gennemgået forligsskitsen, som nu bliver en del af Maleroverenskomsten.Bestyrelsen anbefaler et klart NEJ.Forligsmandens mæglingsskitse giver os ikke et værn mod social dumping, giver ikke nævneværdig forhøjelse af sygeløn, barsel osv., så her straffer man igen kvinderne og de syge ved ikke at vil give dem en anstændig kompensation. Citat fra forbundsformand Martin B Hansen: “Vi har hverken været grådige eller urimelige. Medlemmernes krav, har været fair og inden for den økonomiske ramme, der var lagt op til ved overenskomstforhandlingerne denne gang. Vi ville ikke have mere end, hvad andre faggrupper har fået, men vi ville bestemt heller ikke have mindre, som jo desværre var arbejdsgivernes udgangspunkt”.Da bygningsmalere og Skilteteknikere er et minimal lønsområde får vi kun små stigninger, hvilket vil sige, at højeste dagpengesats ikke kan opnås ved vores mindsteløn. Prislisten får igen ingen procent stigninger hvilket også skete i 2014. Så vi har nu to overenskomster i 10’erne uden forhøjelse af vores prisliste. I et udpræget akkordfag, er det prislisten, der sætter standarden for de fleste af vores timelønnede. Tilbage i 2017 hjalp LO (nu FH) til med at prislisterne fik en procent stigning. Det er ikke sket denne gang og det bliver spændende om fællesskabet vil bakke op om byggeriet og stemme NEJ. Vores lærlinge, som er de lavest betalte i byggebranchen, forbliver der og får ikke engang, som i byggeriet en frivalgsordning på de 3%, dette er ikke med i mæglingsskitsen, dermed falder de økonomisk endnu længere bagud. DA og Dansk industri har kværnet byggebranchen og vennerne i CO-industri og har dikteret hvad Byggeriets arbejdsgivere skulle mene og forhandle. Malerforbundets forhandlere har stået fast på medlemmernes rimelige og fair krav og beder nu jer gode kollegaer i alle fag om at stemme NEJ. Hjælp byggeriet stem NEJ!Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i Industrien, i Transporten og i Handlen. Vi har brug for et NEJ, så vi kan sikre byggebranchen en fremtid uden social dumping.

http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/forligsmanden-har-fremlagt-maeglingsskitse-(1).aspx
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk