Oprettet: 14.03.2020

Udtalelse fra forbundsformand Martin B. Hansen, næstformand Tonny Olsen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Jimi Pedersen og Gert Hansen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Sjælland Claus Jensen og Keld Pedersen, formand og næstformand i Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd Kenneth Nørgaard Andersen og Michael Berg, formand og næstformand i Malernes Fagforening Midtjylland Hans Martin Andersen og Rasmus Juul, formand og næstformand i Malernes Fagforening Øst/Vest Kim Dyrberg og Thomas Lang, formand og næstformand i Malernes Fagforening Nordjylland Carsten Munkholm og Jesper Ettrup Rasmussen.

Regeringen har vist sig handlekraftig i den igangværende corona-krise. Danskerne har vist, at vi sammen vil passe på de mest udsatte. Det er vi stolte af. Vi har som fagbevægelse også taget del i dette ansvar og aflyst større forsamlinger og fysisk kontakt til vores kollegaer, der lige nu knokler for at få hjulene til fortsat at dreje rundt. Vi har lagt vigtige faglige værktøjer på hylden for en stund. Af ren og skær ansvarlighed.

Det kan derfor undre os, at Forligsinstitutionen har valgt at fortsætte de igangværende overenskomstforhandlinger. Vi skal for første – og forhåbentlig sidste –  gang i historien bede om politisk indblanding. Vi beder regeringen om at tage ansvar over for borgerne i dette land, deres arbejdsliv og i den grad Den Danske Model: Forlæng de nuværende overenskomster i 6 måneder. Vi er på det tidspunkt forhåbentligt ude over den sundhedskrise, vi pt. står i. En krise, der gør, at vi er stærkt begrænset i vores forsamlingsfrihed og en krise, der gør, at en konflikt midt i en epidemi, vil være fuldstændig vanvittigt og uforsvarligt over for det danske samfund. Som situationen er lige nu, er de frie forhandlinger reelt sat ud af kraft. Vi ønsker forhandlinger under normale tilstande og vi har samtidig stor forståelse for den situation, samfundet står i lige nu. Derfor beder vi inderligt Statsminister Mette Frederiksen om at give de resterende organisationer mulighed for reelle forhandlinger under ordnede forhold, når alt igen er normaliseret. Udsæt udsæt udsæt!

Udtalelsen fra taget fra https://www.maler.dk/node/733

https://www.maler.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/nyheder/nyhed_12.png?itok=J76vcPK2

none

BYGGEFAGENES HUS HAR

LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE.

Vi er i nødberedskab og kan derfor kun træffes på telefonen.

I yderste nødstilfælde kan der aftales personlig samtale.

Du kan kontakte os på telefonen i vores normale åbningstid.

Byggefagenes A-kasse: 3531 0100

Rør- og Blikkenslagernes Fagforening: 3583 2422

Malernes Fagforening: 3531 4000

none

Vi ønsker et klart løft af de lavest lønnede i vores fag. Arbejdsgiverne glemmer at et løft i bunden skaber en mere fair konkurrence og fair løn til alle. Vi vil på ingen måde ikke acceptere socialdumping og at man ikke kan opnå retten til højeste dagpengesats på vores nuværende mindste løn. Sammen er vi stærkest på tværs af hele malerfaget.

Industriens forlig er på ingen måde vores overenskomst og vi vil ikke have det trukket ned over hovedet fordi vi har en modpart, der ikke tør forhandle vores overenskomst, når storebror i DA stritter i mod.

Vi har stadig ikke glemt at vi ikke fik et kædeansvar og den kamp skal fortsætte. Hvorfor skal det så være så svært med et løft i bunden, når vi er villige til selv at betale med lønrammen?

Så kære malermestre. Er det ikke tid til at komme ud fra jeres storebrors skygge og begynde på reelle forhandlinger i Forligsen?

Ellers er det jo heldigvis os selv der bestemmer hvornår vi sidder ned.

none

Tidligere i dag var det Dansk Jernbaneforbund der skulle ind til deres første forhandlingerne, fedt se den store opbakning fra deres egne og de forskellige forbund 💪👊👍.
Byggegruppen 3F har kæmpet/forhandlet længe med deres modpart Dansk Byggeri og er nu endt i forligsen, Michelle (Malernes Fagforening) og Maler Ungdom Sjælland-København er tilstede inde foran Forligsinstitutionen🚩samme med en masse andre forbund. Gerd og Rikke fra Malernes fællesklub og Jesper Faber(Malernes Fagforening) er ude foran TEKNIQ Arbejdsgiverne for at bakke Blik- og Rørarbejderforbundet op, så de kan lande en overenskomst som deres medlemmer kan sig ja til🚩. Det samme ønske har vi også i Malerforbundet , at kunne forhandle en overenskomst. Vores modpart har valgt at gå i flyverskjul, bag CO-industri forlig og undskylder sig med, at det er Dansk Arbejdsgiverforening der har mandat belagt med dit, dut og dat.
Ergo er decentrale forhandlinger en saga blot.
Jeg tror og håber, at alle medlemmer rundt i de forskellige forbund, ikke stemmer ja til nogle overenskomster før vi alle er i land.
Mvh
Formand
Jimi Pedersen
Malernes Fagforening Storkøbenhavn


none

Onsdag den 22. april 2020 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. 1.Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. 2.Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 15. april 2020
 3. 3. Beretninger
 4. 4. Orientering om regnskab
 5. 5. Indkomne forslag
 6. 6. Valg af stemmetællingsudvalg
 7. 7. Valg af fanebærer
 8. 8. Valg af daglig ledelse og
 9. bestyrelse
 10. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. april 2020.

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 15. april 2020. Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

none

Den 5 december 2019 blev dagen hvor vi kunne sige stort tillykke med svendeprøven til  17 skilteteknikere. Alle havde lavet et stort stykke arbejde i deres aflevering, med et flot gennemsnit til følge. 8 elever bestod med ros.

none


Her kan du læse det nye medlemsblad

none


Første plads – Nybygning af lejligheder. Her mødte vi 4 malersvende, som var i gang med efterrep. og ventede på at starte næste opgang op.

Anden plads – Her var maleren sporløst forsvundet. Dog fandt vi en spand maling, som var efterladt(sikkert til frokost😉) . Vi er efterfølgende blevet kontaktet af Simon fra AROS, og vi vil aftale et nyt besøg 👍.

none

Muggen er begyndt at fremtæde på det registreret pizzeria og malerfirma Pick A Deli & Pick A Painter.

Efter det afholdte 48-timersmøde i sidste uge, fik Pick A Deli & Pick A Painter 7 dage til at svare på, om de ville indgå i en overenskomstforhandling.

Da de ikke har svaret på vores forespørgsel, varsler vi blokade mod firmaet inden 7 dage.

I dag fejre vi 120 årsdagen for Septemberforliget. Septemberforliget var en aftale, der blev indgået den 5. september 1899 mellem DsF og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening. Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Den ret bruger vi mod Pick A Deli & Pick A Painter.

Kampen om social retfærdighed og mod social dumping forsætter ufortrødent.

Det er en opfølgning på den artikel http://malerneshus.dk/pizzeria-laver-malerarbejde/

none

Endnu gang trillede malerbilen ud på pladsbesøg. Denne gang var der ingen underentreprenør men kun det organiserede Malerfirmaet Hardi ApS. Det ændrede også selve pladsbesøget. Jesper Faber og Robert havde i stedet for et hyggeligt pladsbesøg, hvor der var tid til at snakke med malersvendene, som var rigtig glade for besøget. ”Det er rart, efter et par nedtrykkende pladsbesøg med uorganiserede firmaer, at møde en plads hvor mesteren forsat tror på de værdier Den danskemodel er bygget op om”, udtaler Jesper Faber.

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk