Tirsdag den 28. maj kl. 16.00-19.00 i Malernes Fagforening, Lygten 10, 2400 København NV

Arrangementet er særligt rettet mod arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i byggefagene i hovedstadsområdet, men kolleger og AMR fra andre regioner er meget velkomne til at deltage. Formålet med fyraftensmødet:

På mødet vil AMR får større kendskab til, hvad det betyder at være repræsentant for sine kolleger og samarbejde med ledelsen om at identificere, håndtere og forebygge problemer i det fysiske arbejdsmiljø. Derudover får AMR ny viden, inspiration og værktøjer til, hvordan han eller hun kan styrke sin funktion og sine kompetencer som AMR. Mød bl.a.:

• Ekspert i fysioterapi og nedslidning

• BATs arbejdsmiljøudvalg

• Undervisere i arbejdsmiljø

Yderlig information Lars Andersen Rør og Blik 26882070 eller
Gert Hansen Malernes Fagforening Storkøbenhavn 40898113