Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Manglende sikkerhed ved afrensning af blyholdig maling betød, at skoleledelsen på Blågård Skole måtte lukke en skolebygning (bygning 2) for elever og lærere og igangsætte en omfattende rengøring af hele bygningen. Samtidig fandt Arbejdstilsynet det nødvendigt straks at beordre malerarbejdet stoppet, da 6 malere blev udsat for sundhedsfare.
Hændelsen fandt sted i slutningen af august 2011, men kommer først nu til offentlighedens kendskab.
Maling af skolens vinduer, som indeholdt bly i den gamle maling, blev udført af V.S.L. koncernens datterselskab Malefirma Arne Valling A/S, der havde entreret med en underentreprenør til at udføre rensearbejdet på vinduerne.

Samme firmakonstruktion (blot med et andet af V.S.L. koncernens datterselskaber, Malerhuset Steen Nielsen A/S) blev anvendt 2 måneder tidligere på Herman Triers Plads 1-9, hvor de udførende arbejdere også blev udsat for sundhedsfare ved afrensning af blyholdig maling. Dette blev på fagforeningens foranledning behandlet på et møde med virksomheden d. 4. juli 2011, hvor virksomheden afviste at have noget ansvar.

”De nye oplysninger er rystende og afslører, at de involverede virksomheder (V.S.L. koncernen og underentreprenøren M.L. Entreprise) har fortsat med at udføre blyarbejdet uden de lovfastsatte sikkerhedsforanstaltninger selv om de vidste, at arbejderne blev udsat for risiko for blyforgiftning”, siger Malernes fagforening.

Også elever og lærere har været udsat for risiko indtil det tidspunkt, hvor skoleledelsen beordrer skolebygningen ryddet.

”Vi har en formodning om, at V.S.L. koncernen også på andre opgaver har renoveret vinduer, hvor den gamle maling har indeholdt bly og hvor arbejdet ikke er udført efter gældende sikkerhedsregler. Dermed kan yderligere et antal arbejdere og andre berørte have været udsat for forgiftningsfare. Det vil derfor klæde koncernen hvis de nu vedkender sig deres ansvar, lægger alle kort på bordet og oplyser om samtlige entrepriser, hvor M.L. Entreprise har været involveret”, siger Malernes fagforening.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 og Gert Hansen, 40898113