Lützau Totalentreprise bortvist af VSL Koncernen fra Store Strandstræde 19-21

Lützau Totalentreprise bortvist af VSL Koncernen fra Store Strandstræde 19-21

Lützau Totalentreprise ApS v/ Martin Lützau, er d.d. bortvist fra arbejdspladsen Store Strandstræde 19 -21. Her har 6 polske rensearbejdere har været i gang med afrensning af vinduer med gammel blyholdig maling, for VSL Koncernens datterselskab Arne Valling A/S, der er entreprenør på projektet for indehaveren Merethe Stagetorn.

Der foretages nu en kraftig rengøring på arbejdsstedet, hvor både arbejdere og beboere har været udsat for forurening fra den gamle blyholdige maling.

Martin Lützau har i flere år været beskæftiget som underentreprenør på VSL Koncernens vinduesprojekter via selskaberne 2L Renovering ApS, ML Entreprise ApS og Lützau Totalentreprise ApS.

Malernes fagforening håndhæver herefter ikke blokade og følgende sympatikonflikt mod denne arbejdsplads.

Yderligere oplysninger: Malernes fagforening, 35314000 – Gert Hansen, 40898113 – Bo Rosschou, 40898112