ML Entreprises polske blyafrensere er atter i gang hos VSL Koncernen

ML Entreprises polske blyrensere er atter i gang hos
VSL Koncernen

 

 

ML Entreprise, der i en række sager har afrenset blyvinduer for datterselskaber under VSL Koncernen uden at sikkerheden var i orden, er igen i fuld sving med samme arbejde – denne gang i Store Strandstræde 21 for VSL Koncernens datterselskab Arne Valling, hvor 6 polske rensearbejdere er i gang med afrensning af vinduer med gammel blyholdig maling.

VSL Koncernens bestyrelsesformand, direktør Klaus Bonde Larsen, har tidligere tilkendegivet om Koncernens samarbejde med ML Entreprise, at

”… det, vi kan sige, er, at vi meget stærkt skal overveje, om vi i fremtiden skal samarbejde med et sådant foretagende, der ikke lever fuldstændigt op til de forpligtelser og forventninger, vi har til dem.”

Direktørens udtalelse kom på baggrund af, at Københavns Kommune måtte lukke Blågård Skole som følge af blyforurening, forårsaget af manglende sikkerhed omkring VSL Koncernens vinduesafrensning.

”Vi har 4 sager i Arbejdsretten imod VSL Koncernen vedr. manglende sikkerhed ved udførelse af blyarbejde – i 2 af sagerne har koncernen anvendt ML Entreprise. Vi er stærkt forundret over, at Koncernen igen har hyret ML Entreprise som underentreprenør”, siger Malernes fagforening.

ML Entreprise er udeblevet fra fagretlig behandling i sager vedr. manglende betalinger og virksomheden efterlever ikke fagretlige afgørelser.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112