Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Koncern bekræfter, at en lang række arbejdssteder er omfattet.
105 malersvende har været udsat for mulig blyforgiftning i forbindelse med arbejde for V.S.L. koncernen.
De har udført malerarbejde på vinduer, der er afrenset af ML Entreprise, som i 2 tilfælde i sommer ikke har overholdt sikkerhedsforskrifterne vedr. afrensning af blyholdig maling. Dermed har virksomheden bragt de arbejdere der har udført arbejdet i fare. Men også de malersvende der efterfølgende har udført malerarbejdet har været udsat for risiko, idet ML Entreprise ikke har foretaget en effektiv rengøring efter rensearbejdet.
På baggrund af Malernes fagforenings formodning om, at ML Entreprise har udført arbejde for V.S.L. koncernen over en længere periode på en lang række arbejdssteder, har fagforeningen opfordret V.S.L. koncernen til at oplyse, om denne formodning er rigtigt.
Det bekræfter koncernen.
V.S.L. koncernen har nu oplyst til fagforeningen, at koncernen har anvendt ML Entreprise som underentreprenør på forskellige entrepriser over en periode på 2 ½ år og at 105 navngivne malersvende har været involveret i disse entrepriser.
Malernes fagforening kontakter nu alle 105 malersvende og informerer dem om, at de kan have været udsat for risiko for blyforgiftning.
Koncernen har sendt brev til samtlige.
Koncernen har ikke ønsket at oplyse, hvilke arbejdspladser der er tale om. Dette efterforsker fagforeningen nu.
Blågård Skole blev lukket af Arbejdstilsynet i sommer som følge af blyforurening fra rensearbejdet.
Fagforeningen har i forbindelse med sagen konsulteret Arbejdsmiljøhuset som bl.a. oplyser, at koncentrationen af bly i blodet normal halveres på ca. 1½ måned.
Det er polske statsborgere der har udført selve rensearbejdet for ML Entreprise. Fagforeningen har anmodet Dansk Byggeri om mæglingsmøde vedr. disse arbejderes vilkår. Det har p.t. ikke været muligt at opnå en aftale med Dansk Byggeri om et sådant møde.
Yderligere oplysninger: Jesper Carl, 35314000 – Gert Hansen, 40898113 – Bo Rosschou, 40898112