Bly findes i mange ældre bygninger fra før 1970’erne, hvor der ofte er malet med blyholdig maling i høje koncentrationer. Det gælder især institutionsbyggeri, men kan også forekomme i mange andre typer af bygninger.

En rensearbejder blev 16. december 2011 indlagt på Hvidovre Hospital med blyforgiftning. Han havde på det tidspunkt afrenset vinduer for Malerfirmaet V.S. Larsen A/S i 2 måneder på den tidligere døveskole, Kastelsvej 58.
En blodprøve foretaget d. 21. november 2011 viste, at arbejderen havde en blodblyværdi på 3.18 og en ny måling d. 5. december 2011 viste en blodblyværdi på 3.88.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital konkluderer i en rapport d. 4. januar 2012, at arbejderen er blevet blyforgiftet og at der både tids- og årsagsmæssigt er en god sammenhæng mellem såvel patientens blyeksponering under uhensigtsmæssige forhold, forhøjet blyblod og symptomer forenelige med blyforgiftning.

På et møde mandag eftermiddag i Danske Malermestre afviste malermester og direktør for Malerfirmaet V.S. Larsen Rene Pedersen, samt direktør for V.S.L. koncernen Ingelise Bonde Larsen en påstand fra Malernes fagforening om, at virksomheden ikke havde overholdt sikkerhedsforskrifterne vedr. blyarbejde.

V.S.L. koncernen har tidligere også afvist at have noget ansvar for, at en underentreprenør, som koncernen har anvendt på flere andre renseopgaver med blyholdig maling, ikke har overholdt sikkerhedsforskrifterne og derved har udsat andre arbejdere for forgiftningsfare.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112