Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune og Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune har begge givet deres politiske støtte til, at udmøntningen af den særlige indsats for de langtidsledige kan ske i tæt samarbejde med bl.a. fagforeningerne.

Malernes fagforening har allerede et tæt samarbejde med malermestrene om at få de medlemmer i arbejde, som er i risikozonen for at falde ud af dagpengesystemet 1. januar 2013.

”Men nogle af de udfaldstruede ikke kan genoptage arbejde som malere – fx som følge af arbejdsskade. Der er der brug for en særlig indsats og et tæt samarbejde med kommunerne”, siger fagforeningen.

På forespørgsel fra fagforeningen har begge borgmestre tilkendegivet politisk støtte til, at udmøntningen af den særlige indsats – bl.a. gennem regeringens ”akutpakke” – også kan ske ved, at kommunale medarbejdere rykker ud til fagforeningerne og der – i et samarbejde mellem kommune, fagforening/A-kasse og den enkelte ledige, tager stilling til hvordan den ledige kan komme videre.

”Det kan blive god og tryg måde at understøtte den enkelte ledige på”, mener fagforeningen.

Fagforeningen har nu (med start 23. august) gennemført samtaler med 37 medlemmer fra risikogruppen.
9 er nu i arbejde som maler og 5 er på vej i arbejde som maler.
9 er afklaret til arbejde i andet fagområde end malerfaget.
2 er gået på efterløn.
5 er p.t. på ferie eller er sygemeldte.
5 er fagforeningen i fortsat dialog med for yderligere afklaring.
2 er taget ud af ordningen og er nu i dialog med A- kassen.

”Vi er overbeviste om, at vi med det samarbejde der nu tegner sig og med de resultater vi allerede har opnået, kan gennemføre vores beslutning om, at ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar, som følge af halveringen af dagpengeperioden. Vi erkender samtidig, at der er tale om en løbende proces, der vil strække sig ind i 2013”, siger fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Formand Bo Rosschou, 40898112 og A-kasse leder Allan Larsen, 40898111