Byggefagene var manddag til møde hos Holger K. Nielsen om sort arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På et møde med Skatteminister Holger K. Nielsen fremlagde Byggefagenes Samvirke mandag dagsaktuelle eksempler på sort arbejde med udenlandsk arbejdskraft.

Efter byggefagenes beregninger, har den danske Herbo koncern i perioden marts 2011 til august 2013 omsat for ikke under 5.8 mill. kr. gennem polsk arbejdskraft. Der er hverken betalt selskabsskat eller lønskat i Danmark af denne omsætning.

”Ved en daglig systematisk fælles indsats fra Skat og Arbejdstilsynet kan sådanne tilfælde af omgåelse af dansk skattebetaling stoppes”, mener byggefagene.

Skat, Arbejdstilsynet og Politi har forstærket deres indsats gennem fælles aktioner, bl.a. ved flere gange om året at gennemføre fælles arbejdspladsbesøg.

”Denne indsats påskønner vi, men skal det sorte arbejde med udenlandsk arbejdskraft stoppes, så er det nødvendigt, at Skat og Arbejdstilsynet danne en task force, der på daglig basis systematisk bearbejder oplysninger om de enkelte byggeprojekter. På den måde afsløres systematikken i det sorte arbejde og dermed også bagmændene, der tjener store penge på den nuværende tilstand”, siger byggefagene.

”Helt konkret skal eksempelvis Arbejdstilsynets daglige kørsler på arbejdspladser, der er tilmeldt RUT- registeret, suppleres med skattemedarbejdere”, mener byggefagene.

Skatteministeren gav tilsagn om at tage byggefagenes forslag op med Skat.

Byggefagene retter nu henvendelse til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med forslaget om den udvidede task force.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 – Jesper Carl, 40 49 25 90