VG firmabil på Mønstersvej

VG firmabil på Toftekærsvej

VG Malerfirma er bortvist fra arbejdspladsen Toftekærsvej i Søborg. Virksomheden underbetaler litauiske malere og den har gennem længere tid været omfattet af blokade fra Malernes fagforening grundet manglende overenskomst. Blokaden er understøttet af sympatikonflikt fra andre LO forbund. Et brolæggerfirma er således trukket ud af arbejdspladsen.

”Det er positivt, at bygherren i Søborg nu har valgt at bortvise VG Malerfirma for at få arbejdspladsen i gang igen”, siger Malernes fagforening.

”Alle bygherrer bør sikre sig, at der er aftaler om danske løn- og arbejdsvilkår med de firmaer de indgår aftaler med”, mener fagforeningen, der søger at afdække, hvilke andre arbejdspladser VG udfører arbejde på.

Yderligere oplysninger:  Michelle Frese, 40425297