Følgende er gældende i 2015 og 2016 :

 

Har du arbejdet mere end 74 timer indenfor de senest 4 uger og har du været ansat MINDRE END 3 MÅNEDER, skal arbejdsgiveren betale 2 G-dage for 1. og 2. ledighedsdag.

Har du arbejdet mere end 74 timer indenfor de senest 4 uger og har du været ansat 3 måneder eller MERE, skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Vil du efter opsigelsen skulle modtage den midlertidige Arbejdsmarkedsydelse og har mere en 74 arbejdstimer indenfor de seneste 4 uger, skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage, uanset ansættelsens længde.

Du kan læse mere om de generelle betingelser for G-dage på Byggefagenes A-kasse hjemmeside her:

none

For at dine dagpenge skal være til disposition tirsdag d. 23. december 2014, skal du have tastet kortet senest søndag d. 21. december 2014 kl. 16.00. Kortet vil være tilgængeligt i selvbetjeningen allerede lørdag d. 20. december 2014 kl. 8.00.

 

Taster du kortet efter søndag d. 21. december kl. 16.00 og inden mandag d. 22. december kl. 15.00, vil pengene være til disposition d. 29. december.

 

Taster du kortet efter mandag d. 22. december kl. 16.00 og inden tirsdag d. 23. december kl. 12.00, vil pengene være til disposition d. 30. december.

 

Taster du kortet efter tirsdag d. 23. kl. 12.00, vil udbetaling først finde sted i 2015 uden brug af fradrag.

none

All/12-05-2014

Alt for mange bliver udnyttet i virksomhedspraktik og får tilbuddet på et forkert grundlag.

 

Virksomhedspraktik er et tilbud jobcentret kan give i særlige tilfælde, hvor man fx skal afprøve ens muligheder indenfor et nyt område, har svært ved at opnå ordinært arbejde eller mangler sociale eller faglige kompetencer. Hensigten er derfor at arbejdsgiverne kan afprøve den ledige inden et evt. ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren har derfor ingen lønudgifter i forbindelse med virksomhedspraktik og den ledige modtager almindelige dagpenge, udbetalt af a-kassen i stedet for løn. Det kan – i nogle tilfælde – være en mulighed for at komme i arbejde.

 

Alt for tit ser vi bare, at denne mulighed bliver groft udnyttet. Vi ser medlemmer som med kort tids ledighed og mange års erfaring som bygningsmaler, blive aktiveret i virksomhedspraktik som bygningsmaler til helt ordinært arbejde – til dagpengesatsen. Vi har også set virksomheder udnytte virksomhedspraktikken groft ved at shoppe rundt mellem jobcentrene og dermed undgå begrænsningerne i, hvor mange man må have ansat på virksomhedspraktik.

 

For det første er det ikke særlig behageligt for den ledige, at blive sat i bås på denne måde. For det andet kan det blive konkurrenceforvridende, når en erfaren malersvend skal arbejde gratis i op til 4 uger i et malerfirma og vi får en del henvendelser fra malersvende om man virkelig skal det. Og hvis Jobcentret har først har sat en virksomhedspraktik i værk – kan det være forbundet med tre ugers karantæne og sige nej tak til det. Men man kan klage over det!

 

Vi hjælpe selvfølgelig i de tilfælde, hvor vi kan, men tit sidder jobcentret i hovedstadsområdet fagforenings og a-kassens henvendelse overhørig, fordi lovgivningen er indrettet sådan, at det er medlemmet selv, der skal klage.

 

Så er du kommet i virksomhedspraktik eller vil jobcentret sende dig i virksomhedspraktik – Og er du utilfreds med det – så henvend dig til A-kassen. Vi kan ikke klage for dig – men vi kan hjælpe dig med at klage.

 

Og for dem der vil vide noget om lovgivningen er her et uddrag af lovgivningen. Se den fulde tekst HER

 

Beskæftigelsesministeriets

 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 419 af 10. juni 2003

Virksomhedspraktik og nytteindsats

§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11, og som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.

Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

§ 43. Personer i virksomhedspraktik efter §§ 42 og 42 a er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.
Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Varighed

§ 44. Et tilbud om virksomhedspraktik efter § 42 kan have en varighed, der udgør op til

1) 

4 uger for   personer, der er omfattet af §   2, nr. 1,


Ydelser m.v.

§ 45. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, modtager under tilbud om virksomhedspraktik dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.

§ 47. I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud efter kapitel 14 til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber, jf. §§ 76 og 77.

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.

§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter kapitel 12.

§ 49. Etablering af virksomhedspraktik, jf. §§ 42 og 42 a, må ikke være konkurrenceforvridende.

none

A-kassen holder lukket mandag d. 10. marts og tirsdag d. 11. marts på grunde af kursus. Har du første ledighedsdag på de dage skal du tilmelde dig jobnet.dk som ledig. Se mere her http://malerneshus.dk/a-kasse/nar-du-bliver-ledig/ . Du kan evt maile øvrige henvendelser til a-kasse.lygten@maler.dk. Vi besvarer henvendelser igen fra onsdag d. 12. marts 2014

none

Bliver du ledig i perioden 23. december 2013 til 1. januar 2014 (begge dage inkl.), kan du KUN tilmelde dig som ledig på www.jobnet.dk eller ved personlig henvendelse i Jobcentret – check dit jobcenter for åbningstider.

A-kassen holder åbent 23. december og 30. december 2013 i normal åbningstid, men med begrænsede funktioner.

A-kassen holder lukket 24. december, 27. december, og 31. december.

Dagpengekort skal tastes i perioden 15. december kl. 8.00 til 17. december kl. 24.00, for at komme til udbetaling fredag d. 20. december.

Husk – du kan tjekke din udbetaling fra torsdag morgen på bf-a.dk under punktet ”Breve fra a-kassen”.

 

none
Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: "Markant stemningsskifte i malerbranchen".

Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: “Markant stemningsskifte i malerbranchen”.

Både mesterside og svendeside oplever markant fremgang i omsætning og beskæftigelse i malerfaget.

Danske Malermestres direktør Ole Draborg kalder det ”et markant stemningsskifte” at der nu hos et flertal af malervirksomhederne for første gang i fem år er tale om stigende bruttoavance. Og faglig sekretær og A-kasseleder i Malernes fagforening Storkøbenhavn Allan Larsen konstaterer, ”at vi i juni måned har oplevet det største fald i ledigheden i de sidste femten år”. Klik her for at læse resten af indlægget…

none
  • 14
    maj

A-kassen holder lukket fredag d. 18. maj (Fredag efter Kristi himmelfarts dag).

none

 

Orienteringsmøde om efterløn

Torsdag d. 12. april 2012, kl. 17.00

På Lygten 10, 2400 KBH NV.

Ordningen er yderligere beskrevet i detaljer på www.efterloen.com .

Vil du prøve og beregne din efterløn, kan du bruge den fra Beskæftigelsesministeriet  http://www.efterloensberegner.dk/#

Og endelig er der a-kassen egen hjemmeside www.bf-a.dk med flere oplysninger.

Tilmelding på telefon 35310100 eller via http://malerneshus.dk/kontakt/tilmelding/

none

A-kassen er overgået til elektronisk tastning af dagpengekort. Du modtager derfor ikke noget nyt dagpengekort eller udbetalingsspecifikation med posten længere. Fremover skal du bruge din pinkode, som du har fået tilsendt, fra A-kassens selvbetjeningsløsning på hjemmesiden. Her vil du – fra samme dag som dine penge er til rådighed – også kunne se din udbetalingsspecifikation under punktet selvbetjening.

none

 

Hvis Selvbetjeningen i A-kassen ikke fungerer kan denne bagdør i nogle tilfælde bruges. Du er derfor velkommen til at bruge denne.

https://digitalmedlemsservice.bf-a.dk/website/optag/default.aspx

 

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk