Bly findes i mange ældre bygninger fra før 1970’erne, hvor der ofte er malet med blyholdig maling i høje koncentrationer. Det gælder især institutionsbyggeri, men kan også forekomme i mange andre typer af bygninger.

En rensearbejder blev 16. december 2011 indlagt på Hvidovre Hospital med blyforgiftning. Han havde på det tidspunkt afrenset vinduer for Malerfirmaet V.S. Larsen A/S i 2 måneder på den tidligere døveskole, Kastelsvej 58.
En blodprøve foretaget d. 21. november 2011 viste, at arbejderen havde en blodblyværdi på 3.18 og en ny måling d. 5. december 2011 viste en blodblyværdi på 3.88. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Blyforurening og strakspåbud på Hermannhus, Arkitekternes Pensionskasse

Blyforurener brugt i årevis !
Undlod at foretage blyblodsmålinger på arbejderne trods strakspåbud !

VSL koncernens samarbejde med bagmanden for de polske blyarbejdere, Martin Lützau, er langt mere omfattende end hidtil oplyst af koncernen. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Ole Perlt, malermester og direktør i Malefirma Arne Valling Rasmussen A/S

Malefirma Arne Valling Rasmussen A/S, der er et 100 % ejet datterselskab i V.S.L. koncernen, brød en aftale med Københavns Kommune, da de brugte en blokeret underentreprenør på Blågård Skole. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Mandag d. 9. jan. 2012 kl. 16:41 af ritzau / jely for TV 2 Nyhederne

Mette Frederiksen

”Det tager vi meget alvorligt. Når der er illegale midler involveret, kan det vokse sig meget stort,” siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). . Foto: Scanpix

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Koncern bekræfter, at en lang række arbejdssteder er omfattet.
105 malersvende har været udsat for mulig blyforgiftning i forbindelse med arbejde for V.S.L. koncernen.
Klik her for at læse resten af indlægget…

none

”Det er rent vrøvl. Den underentreprenør er den eneste, der påtager sig sådanne opgaver. Vi har ikke haft fantasi til at forestille os, at en specialist på området kunne opføre sig således,” siger Direktør Malermester Klaus Bonde Larsen til Avisen.dk

To af jeres datterselskaber har brugt underentreprenøren på trods af, at det – i hvert fald efter den første sag – var tydeligt, at det var problemer med at beskytte folk på pladsen. Hvorfor det?

”Der er vores interne kommunikation for dårlig. Vores datterselskaber arbejder jo fuldstændigt selvstændigt,” siger Klaus Bonde Larsen.

Se artikkel i AVISEN.DK

none

Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Manglende sikkerhed ved afrensning af blyholdig maling betød, at skoleledelsen på Blågård Skole måtte lukke en skolebygning (bygning 2) for elever og lærere og igangsætte en omfattende rengøring af hele bygningen. Samtidig fandt Arbejdstilsynet det nødvendigt straks at beordre malerarbejdet stoppet, da 6 malere blev udsat for sundhedsfare.
Hændelsen fandt sted i slutningen af august 2011, men kommer først nu til offentlighedens kendskab.
Maling af skolens vinduer, som indeholdt bly i den gamle maling, blev udført af V.S.L. koncernens datterselskab Malefirma Arne Valling A/S, der havde entreret med en underentreprenør til at udføre rensearbejdet på vinduerne.
Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Gammel maling på ældre vinduer kan indeholde bly som er ekstremt sundhedsskadeligt


Danak og Veritas har ikke kontrol med underentreprenører

Malerfirmaet V.S. Larsen A/S og Malerhuset Steen Nielsen A/S (ejet af V.S.L. koncernen) er arbejdsmiljø certificerede og har dermed adgang til kundegrupper – eksempelvis boligforeninger, stat og kommuner – der stiller særlige krav til kvalitet og miljø.

Koncernen benytter imidlertid en underentreprenør, der ikke er arbejdsmiljø certificeret og som ikke lever op til Arbejdsmiljøloven. Polske arbejdere blev udsat for alvorlig sundhedsfare i forbindelse med afrensning af blyholdig maling.

Malerhuset Steen Nielsen A/S, der er 100 % ejet af V.S. Larsen koncernen, mener ikke at de har ansvar for, at deres underentreprenør har udsat deres polske arbejdere for sundhedsfare. Det mener Malernes fagforening at de har og indbringer nu sagen for Arbejdsretten.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

 

Et blandet indtryk.

Det var resultatet af Arbejdstilsynets landsdækkende aktion på byggepladserne torsdag.

I løbet af dagen har Arbejdstilsynet besøgt 181 byggepladser, hvor der er givet i alt 137 enten forbud eller såkaldte strakspåbud, der i begge tilfælde betyder, at arbejdet skal stoppe til forholdene er bragt i orden.

Der findes mange gode og sikre byggepladser, men også alt for mange hvor medarbejdernes liv og helbred er truet.
I en mørk og nedlagt produktionshal går et hold arbejdere rundt og er gang med at rive ned. Stedet roder og er beskidt, det flyder med affald, ledninger og løse genstande og medarbejderne betjener vinkelslibere og andet farligt værktøj – iført badesandaler. Det var blot en af de grimme oplevelser, som Arbejdstilsynets tilsynsførende i dag kom hjem med, efter at myndigheden i dag gennemførte endnu en landsdækkende sikkerhedsaktion på byggepladser.

– Lad mig slå fast, at der heldigvis findes mange gode og sikre byggepladser derude, konstaterer kontorchef i Arbejdstilsynet Jens Skovgaard Lauritsen. – Men vi finder desværre stadig alt for mange steder, hvor forholdene er problematiske. Det kan fx være stilladser, der er opsat, så man tror det er løgn. Det kan være manglende afspærringer, eller det kan være forkert eller manglende brug af sikkerhedsudstyr. Så billedet efter en aktionsdag som denne er noget blandet.

– Vi hæfter os ved, at det ikke mindst er ved de små byggerier som fx udskiftning af tage på villaer, at vi ser alvorlige problemer. En del steder mener man åbenbart, at man kan spare på sikkerheden, blot fordi der kun er 5-6 meter at falde. Men det er en skidt prioritering, for der er en klar fare for meget alvorlig tilskadekomst ved fald fra den højde, siger Jens Skovgaard Lauritsen. – Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi igen og igen kan se, at der er problemer med sikkerheden i branchen, og derfor har vi også allerede varslet, at vi ret snart vil følge op på dagens aktion de steder, hvor der var alvorlige problemer i dag.

Arbejdstilsynet fandt også en del udenlandske firmaer og udenlandsk arbejdskraft under dagens aktion.

– Også her er indtrykket skiftende, oplyser Jens Skovgaard Lauritsen. – Vi finder både rigtig flotte byggepladser med udenlandske firmaer eller arbejdskraft, og så finder vi altså også nogle steder, hvor det meste sejler, og der ikke er styr på medarbejdernes forhold. I de tilfælde tager vi typisk fat i politiet og SKAT – og også de arbejdspladser vil vi holde øje med, når vi går ud næste gang.

Fakta:
I 2010 blev der anmeldt 4.522 arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. 8 mennesker mistede livet som følge af en arbejdsulykke i branchen.

Kontakt:
København, Sjælland og Bornholm: Tilsynschef Hasse Mortensen, 72 20 91 01
Sydlige Jylland samt Fyn: Tilsynschef Lene Teilberg 72 20 95 51
Midt- og Nordjylland: Tilsynschef Gitte Møller Jensen, telefon 72 20 92 11
Arbejdstilsynet centralt: Kontorchef Jens Skovgaard Lauritsen, telefon 72 20 89 67

none

Virkeligheden under 10 års borgerligt styre har dumpet gode løfter og regler: Et sort arbejdsmarked undergraver den danske model. Disse ungarske malere på Halmtorvet i København blev heldigvis stoppet, inden de selv drattede ned. Læs mere i Maler Nyt 1. oktober 2011

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk