Klik her for at læse historien

none

Klik her for at læse historien

none

Læs artikkel fra AVISEN.DK

Her indslag i DR Nyhederne

[audio:drgert.mp3]

 

none

Brdr. Jakobsen A/S er ved fagretlig afgørelse mellem fagforeningen og Dansk Byggeri idømt en bod på kr. 15.000 for anvendelse af maling med for høj kodemærkning på byggeriet Skalbakken 17 i Vanløse.

Indehaveren af Brdr. Jakobsen – Torben Jakobsen – afviste i første omgang at have brugt de pågældende produkter. Men ved en gennemgang af arbejdspladsen kunne Torben Jakobsen ikke afvise de foreliggende beviser. Han måtte derefter indrømme, at der var brugt ulovlige produkter.

Firmaet Brdr. Jakobsen, der anvender ungarske malere, har tidligere udført malerarbejde i underentreprise for bl.a. Pihl og Søn.

Yderligere oplysninger: Gert Hansen

none

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggefagenes Sikkerheds- og Miljøudvalg inviterer til møde:

Onsdag den 22. september 2010 kl. 15.30

i Forbundet Træ Industri Byg afd. 9 TIB
Mølle Alle 26
2500 Valby
—Der vil være en bid brød inden mødet——-
Nogen siger at NANO rummer fantastiske muligheder –
Andre siger at NANO er værre end asbest!
Der kommer flere og flere NANO produkter i byggeriet. Hvad er det – hvordan skal vi håndtere det – hvad er risikoen – hvad siger loven?
Myndighederne tøver med at lave regler for håndteringen af de nye produkter – dyreforsøg har allerede påvist dødsfald ved udsættelse for NANO-støv.
Toksikolog Mogens Kragh er ekspert på farlige stoffer og materialer og vil give os den viden der er på området.
”Skole lukket på grund af PCB”
– PCB er et andet stof som myndighederne først for nylig har sat fokus på. Stoffet er kræftfremkaldende og kan resultere i barnløshed. Vi møder det i gammel fugemasse, maling, gulvbelægning mm.
Hvor farligt er det – hvor findes det – Hvad gør vi når vi støder på det?
Disse og andre spørgsmål vil Lars Vedsmand fra BAT-kartellet svare på.
Velkommen!

 

none

 

 

 

 

 

Dansk lov er ikke til hinder for kædeansvar omkring løn- og arbejdsforhold

Østre Landsret har netop afgjort, at en Hovedentreprenør er ansvarlig for arbejdsulykke hos ansat hos underentreprenør. På denne baggrund er en skadelidt malersvend tilkendt 306.000 kr. i erstatning.

Advokatfirmaet Bjørst, som har ført sagen for Malernes fagforening, vurderer at dommen viser, at det overordnede ansvar for sikkerheden på en byggeplads påhviler hovedentreprenøren.
Såfremt en hovedentreprenør ikke kan føre bevis for hvem der har udført de sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold, påhviler ansvaret for det sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold hovedentreprenøren.
Yderligere oplysninger:
Keld Wulff, 35314000

Advokat David Østervig Lindgaard,dl@advokatkontoret.dk

Sagsresumé:
Ved dom af den 13. august 2010 omgjorde Østre Landsret dom fra Byretten i Glostrup, hvor hovedentreprenør var blevet frifundet for arbejdsulykke ansat hos underentreprenør havde været ude for.
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk