IMG_0942

Lokalt malerfirma fra Frederiksberg sviner med arbejdsmiljøet i egen kommune

Malerfirmaet Peter Maler har med stor ligegyldighed blyforurenet beboere og bygningsarbejdere på hjørneejendommen Lyøvej og Ndr. Fasanvej.

Dette er gjort på trods af, at ifølge bygningskonstruktør Thomas Andersen fra Abildhauge A/S rådgivende ingeniører og Arkitekter i udbudsmaterialet var gjort opmærksom på at der var bly og PCB i vinduerne og at dette jo kræver særlig foranstaltninger

Beboere og bygningsarbejdere er blevet holdt hen med tom snak og fik fortalt, at det ikke var farligt eller på andre måder skadeligt at være i området, hvor der er blevet slebet på vinduer indeholdende bly. Det til trods for, at der på den slags arbejde er helt klare retningslinjer fra Arbejdstilsynet.

Malernes Fagforening Storkøbenhavn har besøgt arbejdspladsen og har efterfølgende kontaktet både Arbejdstilsynet og kommunen der efterfølgende har været på pladsen Først har Arbejdstilsynet givet hele tre alvorlige strakspåbud og kommunens miljøafdeling er også trådt i karakter med adskillige henvendelser til malerfirmaet angående miljøsvineriet.

Malernes Fagforening har indkaldt virksomheden til et mæglingsmøde, der forventes afholdt snarest.

Yderligere oplysninger Gert Hansen 40898113

none
V.S. Larsen koncernens stifter Klaus Bonde Larsen

Malermester og æresoldermand Klaus Bonde Larsen

5 sager vedrørende blyafrensning på gamle vinduer – alle med datterselskaber tilknyttet V.S. Larsen koncernen – blev i går afsluttet med forlig. Malerfirmaet betaler 70.000 kr. i bod til Malerforbundet til fuld og endelig afgørelse de 5 sager.
“Vi er tilfredse med forliget der betyder, at et langvarigt og alvorligt sagsforløb af stor betydning for alle malersvende, nu er afsluttet. Vi ser frem til et godt samarbejde med koncernen og dens tilknyttede datterselskaber, til gavn for malersvendene og virksomhederne”, siger formanden for Malernes fagforening Bo Rosschou.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

blyforlig

 

none
Lützau Totalentreprise bortvist af VSL Koncernen fra Store Strandstræde 19-21

Lützau Totalentreprise bortvist af VSL Koncernen fra Store Strandstræde 19-21

Lützau Totalentreprise ApS v/ Martin Lützau, er d.d. bortvist fra arbejdspladsen Store Strandstræde 19 -21. Her har 6 polske rensearbejdere har været i gang med afrensning af vinduer med gammel blyholdig maling, for VSL Koncernens datterselskab Arne Valling A/S, der er entreprenør på projektet for indehaveren Merethe Stagetorn.

Der foretages nu en kraftig rengøring på arbejdsstedet, hvor både arbejdere og beboere har været udsat for forurening fra den gamle blyholdige maling.

Martin Lützau har i flere år været beskæftiget som underentreprenør på VSL Koncernens vinduesprojekter via selskaberne 2L Renovering ApS, ML Entreprise ApS og Lützau Totalentreprise ApS.

Malernes fagforening håndhæver herefter ikke blokade og følgende sympatikonflikt mod denne arbejdsplads.

Yderligere oplysninger: Malernes fagforening, 35314000 – Gert Hansen, 40898113 – Bo Rosschou, 40898112

 

none
ML Entreprises polske blyafrensere er atter i gang hos VSL Koncernen

ML Entreprises polske blyrensere er atter i gang hos
VSL Koncernen

 

 

ML Entreprise, der i en række sager har afrenset blyvinduer for datterselskaber under VSL Koncernen uden at sikkerheden var i orden, er igen i fuld sving med samme arbejde – denne gang i Store Strandstræde 21 for VSL Koncernens datterselskab Arne Valling, hvor 6 polske rensearbejdere er i gang med afrensning af vinduer med gammel blyholdig maling. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Bly findes i mange ældre bygninger fra før 1970’erne, hvor der ofte er malet med blyholdig maling i høje koncentrationer. Det gælder især institutionsbyggeri, men kan også forekomme i mange andre typer af bygninger.

En rensearbejder blev 16. december 2011 indlagt på Hvidovre Hospital med blyforgiftning. Han havde på det tidspunkt afrenset vinduer for Malerfirmaet V.S. Larsen A/S i 2 måneder på den tidligere døveskole, Kastelsvej 58.
En blodprøve foretaget d. 21. november 2011 viste, at arbejderen havde en blodblyværdi på 3.18 og en ny måling d. 5. december 2011 viste en blodblyværdi på 3.88. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Blyforurening og strakspåbud på Hermannhus, Arkitekternes Pensionskasse

Blyforurener brugt i årevis !
Undlod at foretage blyblodsmålinger på arbejderne trods strakspåbud !

VSL koncernens samarbejde med bagmanden for de polske blyarbejdere, Martin Lützau, er langt mere omfattende end hidtil oplyst af koncernen. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Ole Perlt, malermester og direktør i Malefirma Arne Valling Rasmussen A/S

Malefirma Arne Valling Rasmussen A/S, der er et 100 % ejet datterselskab i V.S.L. koncernen, brød en aftale med Københavns Kommune, da de brugte en blokeret underentreprenør på Blågård Skole. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Koncern bekræfter, at en lang række arbejdssteder er omfattet.
105 malersvende har været udsat for mulig blyforgiftning i forbindelse med arbejde for V.S.L. koncernen.
Klik her for at læse resten af indlægget…

none

”Det er rent vrøvl. Den underentreprenør er den eneste, der påtager sig sådanne opgaver. Vi har ikke haft fantasi til at forestille os, at en specialist på området kunne opføre sig således,” siger Direktør Malermester Klaus Bonde Larsen til Avisen.dk

To af jeres datterselskaber har brugt underentreprenøren på trods af, at det – i hvert fald efter den første sag – var tydeligt, at det var problemer med at beskytte folk på pladsen. Hvorfor det?

”Der er vores interne kommunikation for dårlig. Vores datterselskaber arbejder jo fuldstændigt selvstændigt,” siger Klaus Bonde Larsen.

Se artikkel i AVISEN.DK

none

Afrensning af blyholdig maling på Blågård Skole medførte kraftig forurening

Manglende sikkerhed ved afrensning af blyholdig maling betød, at skoleledelsen på Blågård Skole måtte lukke en skolebygning (bygning 2) for elever og lærere og igangsætte en omfattende rengøring af hele bygningen. Samtidig fandt Arbejdstilsynet det nødvendigt straks at beordre malerarbejdet stoppet, da 6 malere blev udsat for sundhedsfare.
Hændelsen fandt sted i slutningen af august 2011, men kommer først nu til offentlighedens kendskab.
Maling af skolens vinduer, som indeholdt bly i den gamle maling, blev udført af V.S.L. koncernens datterselskab Malefirma Arne Valling A/S, der havde entreret med en underentreprenør til at udføre rensearbejdet på vinduerne.
Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk