Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: "Markant stemningsskifte i malerbranchen".

Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre: “Markant stemningsskifte i malerbranchen”.

Både mesterside og svendeside oplever markant fremgang i omsætning og beskæftigelse i malerfaget.

Danske Malermestres direktør Ole Draborg kalder det ”et markant stemningsskifte” at der nu hos et flertal af malervirksomhederne for første gang i fem år er tale om stigende bruttoavance. Og faglig sekretær og A-kasseleder i Malernes fagforening Storkøbenhavn Allan Larsen konstaterer, ”at vi i juni måned har oplevet det største fald i ledigheden i de sidste femten år”. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

regeringstoppen

80 fremskridt med en socialdemokratisk ledet regering (opdateret 20. juni 2013)

none
Truede sikres fortsat indtægt

Truede sikres fortsat indtægt

Læs hele forslaget

none


”Aftalen om akutjob er et gennembrud for den holdindsats, som vi hele tiden har kæmpet for”, siger Malernes fagforening. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

“Tanken er, at koble uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgivere og HK sammen og derigennem skabe øget vækst og ny beskæftigelse”, siger afdelingsformand Ulla Moth-Lund Christensen fra HK.

Se artikkel

none

none

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune og Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune har begge givet deres politiske støtte til, at udmøntningen af den særlige indsats for de langtidsledige kan ske i tæt samarbejde med bl.a. fagforeningerne.

Malernes fagforening har allerede et tæt samarbejde med malermestrene om at få de medlemmer i arbejde, som er i risikozonen for at falde ud af dagpengesystemet 1. januar 2013.

”Men nogle af de udfaldstruede ikke kan genoptage arbejde som malere – fx som følge af arbejdsskade. Der er der brug for en særlig indsats og et tæt samarbejde med kommunerne”, siger fagforeningen. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Formand for Danske Malermestre og Oldermand for Københavns Malerlaug, Per Vangekjær:
Vi kan som organisation kun opfordre vores virksomheder til at tilgodese de ledige, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.

I en fælles erklæring fra Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark bakker Danske Malermestre op om forbundets indsats for at forhindre dagpengefald.

”I branchen viser erfaringerne, at kommer folk først ud af arbejdsmarkedet, så er de svære at få ind igen, og når “kurven” så vender, vil vi hurtigt kunne få brug for den arbejdskraft de repræsenterer. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Unge samlet i Malernes fagforening forbereder aktion for arbejde.
“Vi sætter alle de resourser ind der er nødvendige”, siger fagforeningen.

Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden.

Det er besluttet i fagforeningens bestyrelse og beslutningen følges nu op i foreningens daglige ledelse, der uge for uge følger de medlemmer, som er i farezonen.

”Vi sætter alle de resurser ind der er nødvendige, for at sikre beslutningens gennemførelse”, siger fagforeningen. Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk