Susanne Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rasmussen blev i går på fagforeningens ordinære generalforsamling valgt som ny formand for Malernes Fagforeningen Storkøbenhavn. Susanne har en baggrund som bl.a. klubformand for værkstedsklubben i E. Phil & Søn og hun har i de sidste tre år været næstformand i fagforeningen. Susanne afløser Bo Rosschou der siden 2008 har siddet på posten, men som nu har valgt at gå på efterløn.

Del Indlæg
none

Malernes fagforening afholder generalforsamling i dag kl. 16.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle medlemmer.

none

Husk fagforeningens generalforsamling på onsdag d. 26.oktober kl. 15.30 !

none

Efter urafstemning er følgende 9 arbejdspladsrepræsentanter valgt til bestyrelsen i Malernes fagforening Storkøbenhavn:

Bent Avnsø
Jesper Carl
Jørgen Guldbrandsen
Stig Jeske Hansen
Søren Jespersen
Bjarne Larsen
Knud Emil Larsen
Jørgen R. Pedersen
Brian Øllegaard

none

Ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts 2011 kl. 16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent samt tilforordnede
2. Protokol
- bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag d. 16. marts 2011
3. Beretning
4. Regnskab for 2010
5. Indkomne forslag
6. Valg af stemmetællingsudvalg og fanebærer
7. Valg af daglig ledelse og bestyrelse
8. Valg af bestyrelsessupleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant samt statsautoriseret revisor
10. Eventuelt
none
Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk