P1 selvsving

none

Finansloven for 2014 afsætter i alt 74 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrket indsats mod social dumping.
Læs hele aftalen her.

Det forhøjede fradrag for fagforeningskontingent og ID- kortet på byggepladserne kom ikke med, da Enhedslisten sagde nej.
Læs her hvad Enhedslisten sagde nej til.

Læs kommentar fra Socialdemokraterne.

Læs kommentar fra Enhedslisten.

Malernes appel til Enhedslisten – besind jer !

none

regeringstoppen

80 fremskridt med en socialdemokratisk ledet regering (opdateret 20. juni 2013)

none
Truede sikres fortsat indtægt

Truede sikres fortsat indtægt

Læs hele forslaget

none

helle2

Regeringens vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen – ikke mindst fra parterne i malerbranchen.
Hele 81 % af malermestrene har opnået flere ordrer p.g.a. den hidtidige ordning, 48 % har ansat flere folk eller udgået fyringer og 2/3 mener, at ordningen har reduceret det sorte arbejde. (kilde: Danske Malermestre) Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Der skrues nu yderligere op for kampen mod social dumping på det danske arbejdsmarked. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten. Aftalen indeholder en række initiativer til i alt 100 millioner kroner over de næste fire år.

Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder, hvis man på tilsynsbesøg på byggepladser eller andre steder møder udenlandske firmaer, der ikke er registreret, som de skal. Det er et vigtigt redskab, som arbejdsmarkedets parter har efterspurgt for at sikre, at de ansatte på danske arbejdspladser arbejder under ordentlige forhold.

Samtidig bliver der stillet større krav til de offentlige udbud, så danske arbejdsvilkår i højere grad bliver fulgt. Det sikrer også, at danske virksomheder har mulighed for at konkurrere på lige vilkår.

Med aftalen får SKAT tilført ekstra midler til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder, der kun kortvarigt er i Danmark. Er de ikke etableret i hjemlandet, skal de betale skat i Danmark.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over aftalen: Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst. Det viser er opgørelse fra Malernes fagforening Storkøbenhavn og beregninger fra LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Medlemmerne af Byggefagenes A- kasse – som malerne tilhører – har en gennemsnitlig gevinst af skattelettelserne på 4.600kr. Fraregnes tabet ved den lavere stigningstakt på dagpengesatsen, samt tabet ved afgiftsforhøjelserne, er den vægtede gevinst på 2.300 kr.

3 ud af 4 malere (72 %) er ikke berørt af arbejdsløshed i 2012 frem til nu (uge 25). I hele 2011 var det 63 % af medlemmerne, der ikke var berørt af ledighed.

”Konklusionen er, at skatteforliget giver en mærkbar forbedring i malernes disponible indkomst og det er naturligvis positivt”, siger Malernes fagforening.

”Staten og vi fra arbejdsmarkedets parter har nu en opgave i at sætte ekstra fokus på social dumping og på de svage grupper: de der er ledige i længere tid, bistandsmodtagerne og de unge som mangler praktikpladser. Det gør vi bl.a. ved en praktikpladskampagne, som skydes i gang straks efter sommerferien”, siger fagforeningen.

Du kan læse mere om skatteforligets enkelte elementer i bilaget ” Fordelingseffekt fordelt på A- kasser”.

Fordelingseffekt af skattereform på A- kasser v/ AE

Kilder:              Byggefagenes A- kasse, Allan Larsen 40898111
LO/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Juul 30291107
Malernes fagforening Storkøbenhavn, Bo Rosschou 40898112

none
Forbundsformand for Malerforbundet Jørn Erik Nielsen

Malerforbundet kan ikke tvinges til at bruge ressourcer på at bistå et medlem af Kristelig Fagforening.

Med rettens hjælp havde den kristelige gule fagforretning forsøgt at få Malerforbundet dømt til at skulle agere service-sekretariat for et af den gule fagforretnings medlemmer.
Det fandt Byretten rimeligt, og Malerforbundet tabte i første omgang sagen. Men Malerforbundet appellerede, og i Østre Landsret fik Malerforbundet medhold: Maler-
forbundets medlemmer betaler ikke kontingent for at servicere medlemmer af gule organisationer.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

På Helle Thornings første pressemøde i Statsministeriet i går tirsdag, sagde Statsministeren på spørgsmål fra Licitationen, Byggeriets Dagblad:
“…jeg vil minde om, at der i regeringsgrundlaget er fokus på, at vi skal undgå social dumping. Vi er af den tidligere regering efterladt i en situation, hvor der ikke er tilstrækkelig myndighedskontrol i forhold til, om folk arbejder illegalt i Danmark. Jeg har ingen problemer med, at der arbejder udenlandske lønmodtagere i Danmark, og det har de store fagforbund heller ikke, men de skal selvfølgelig arbejde efter tariffen og de i Danmark gældende regler. Derfor vil regeringen have en øget indsats i forhold til socal dumping.”

none

Mød rød bloks spidskandidater mandag d. 12/9 på Lygten

Download Bygsamvalg2011

Se noget af indslag fra DR 21 TVAvisen d.12/9 -2011

 

Se Hele indslaget DR.DK LINK

 

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk