P1 selvsving

none

Den entreprisekæde, som DSJ Malergruppe A/S anvender på byggeriet i Herlev er identisk med den entreprisekæde, som Malernes fagforening fik stoppe på Bella Sky. Dog er der en mindre ændring, idet DSJ- firmaet Sander & Dam A/S denne gang er udskiftet med DSJ- firmaet Kofoeds Malerservice A/S. Entreprisemaleren A/S er DSJ Malergruppens rekrutteringsfirma i forhold til de tjekkiske malere. Det er således direktøren for Entreprisemaleren de tjekkiske malere refererer til som kontaktperson og arbejdsleder. Næste led i den formelle entreprisekæde, Profi Color, Tjekkiet, er blokeret af Malernes fagforening, idet virksomheden ikke ønsker at tegne dansk overenskomst.
”DSJ Gruppens brug af et konfliktramt firma som underentreprenør er en organisationsfjendtlig handling, som bør medføre en kraftig bod i Arbejdsretten” mener Malernes fagforening.
Malerforbundet har via LO indbragt sagen til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening. Dette møde finder sted mandag d. 4. juli.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

 

Jim Merulla Jørgensen, der er aktionær i Fitness World og som udfører byggeopgaver for Fitness World, skal betale 50.000 kr. i bod for trusler mod polske bygningsarbejdere.
Det har Dansk Byggeri og Malernes fagforening netop afgjort i en sag, som fagforeningen har rejst om trusler mod Fitness Worlds polske bygningsarbejdere.
Jim Merulla Jørgensen har bl.a. fremsat trusler mod de polske arbejdere på et møde hvor arbejderne fik besked på, at hvis de gik til fagforeningen, så ville alle blive sendt hjem til Polen uden løn. Mødet blev optaget i hemmelighed af én af de polske arbejdere, der senere afleverede lydoptagelsen til fagforeningen.
Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none

Trafficking i den danske byggebranche – hør indslag fra DR

Læs også – Trafficking

none

Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn og Ditte Jørgensen, projektleder for ”Information om det danske arbejdsmarked” har netop deltaget i et nordisk seminar i Helsinki under temaet Misbrug af migrantarbejdere. Erfaringsudvekslingen med deltagerne fra Sverige, Island, Estland, Norge, Polen og Finland viser for det første, at det er det samme billede der tegner sig i alle landende når der er tale om social dumping. Det viser sig også at social dumping mange gange har afsæt i udnyttelse af migrantarbejdere og at der er nogle tilfælde, hvor ILO’s indikatorer for hvornår der er tale om handel med menneskehandel til tvangs og slavearbejde er en realitet. Endvidere viser der sig en lighed mellem de begrænsede muligheder i nationale indsatser og at det er nødvendigt at arbejdsmarkedets parter og myndigheder som skat, politi og arbejdstilsyn indgår et operationelt samarbejde. På den baggrund har seminaret knyttet an til den danske delegations videre arbejde med at samle arbejdsmarkedets aktører, stat og eksperter i menneskehandel for at undersøge mulighederne for styrket indsats i Danmark.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk