none

Formandsvalget i Malerforbundet tog en uventet drejning på kongressens tredje dag.

Umiddelbart efter morgensang, i kongressalen lørdag formiddag, meddelte Martin B. Hansen, at han valgte at stille sig op til posten som forbundsformand og han blev valgt. De to andre kandidater valgte at trække sig.

Faglig sekretær René Jensen blev valgt som Malerforbundets nye hovedkasser. Vi ønsker René alt godt i hans nye job.

René ny hovedkasser.

 Ny daglig ledelse:

  • Formand: Martin B. Hansen nyvalg.
  • Næstformand: Tonny Olsen genvalg.
  • Hovedkasserer: René Jensen nyvalg.
  • Forbundssekretær: Anne Mette Markussen nyvalg.
  • Forbundssekretær: Kim Lasse Petersen nyvalg.

.

Der vil komme en mere fyldestgørende artikel i det kommende MalerNyt.

Her er et par highlights.

Der er kommet mere medlemsdemokrati i forbunds loven. F.eks. hvis 2/3 eller 66,6% mener et forslag, der kommer for hovedbestyrelsen, har stor indflydelse på medlemmernes liv og arbejde, kan det sendes til urafstemning. Det forslag er det første af sin slags i alle Forbund.

MFD-ungdom får stemmeret i hovedbestyrelsen.

Malerforbundet skal arbejde ud fra en kritisk holdning til EU.

Der skal arbejdes på at få indført en social protokol i EU.

 

Følgende fra København blevet valgt til hovedbestyrelsen:

Ordinære hovedbestyrelses medlemmer.

Formand Jimi Pedersen nyvalg.

Næstformand Gert Hansen genvalg.

Økonomiansvarlig Michelle Frese genvalg.

Suppleanter til hovedbestyrelsen.

Faglig sekretær Jesper Carl.

Faglig sekretær Mette Grenaa.

Bestyrelsesmedlem Gerd Moss.

Bestyrelsesmedlem Jesper Faber Specht.

Bestyrelsesmedlem Brian Øllegaard.

Bestyrelsesmedlem Søren Jespersen.

 

Og som suppleant som kritiske revisor har vi fået valgt Tine Larsen.

Jeg vil gerne takke Københavns delegerede for deres engagement, og deres mod til at deltage i debatten og tage ordet på talerstolen.

Formand Jimi Pedersen

none

Ret til efteruddannelse som arbejdsmiljørepræsentant.
Malernes Fagforening Storkøbenhavn afholder i disse dage, i samarbejde med arbejdsgiverne, et to dagens efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Vi fik en hurtig snak med tovholderen på kurset, arbejdsmiljøansvarlig Gert Hansen. “Vi er super stolte af at have fået det her kursus op at stå, indtil videre har ingen af de andre afdelinger haft held med at kunne afholde efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Det beror desværre på manglende samarbejde fra arbejdsgiverne” Gert forsætter “Vi kan håbe på at arbejdsgiverne ude i landet kan se vigtigheden i, at efteruddanne deres arbejdsmiljørepræsentanter og indgå i et samarbejde med de lokale fagforeninger”.
Mere info Gert Hansen 40898113

 

none

Kom og vær med til at løbe DHL-STAFET sammen med Malernes Fagforening tirsdag den 28/8 2018 i fælledparken.

 

DHL 2016

Der vil være forplejning.

Se vores placering i teltlejren på DHL Stafetten 2018 LINK, og klik  her for Billede

Praktisk information klik her LINK

 

Tryk her for tilmelding til DHL – STAFETTEN  dog senest den.25 august 2018

none

logo kongres-2014-103Malernes Fagforening Storkøbenhavn indkalder til:

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedrørende Malerforbundets ordinære kongres 11. -13. oktober 2018. 

Onsdag den 13. juni kl.16.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt tilforordnede
  2. Forslag til Malerforbundets kongres
  3. Valg af delegerede og suppleanter til kongressen
  4. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være i formanden i hænde senest mandag den 4.juni 2018.

De indkommende forslag vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den mandag den 11.juni 2018.

Der vil blive serveret lidt mad fra klokken 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

none

A3_001

1. Maj i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 N.V

 

KL. 09.00: Morgenmad.

 

Gæstetaler: Penille Skipper, MF Enhedslisten.

 

Musik: Morten Lucas.

 

KL.11.20: Optog afgår mod fælledparken.

BØRN HAR MULIGHED FOR TRANSPORT I HESTEVOGN TIL FÆLLEDPARKEN.

Når jeg ser et rødt flag smælde

none

Følgende blev valgt ved Malernes Fagforening Storkøbenhavns ordinære generalforsamling den. 18/4-2018.


Stemmetællingsudvalg
Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg
Fanebærer
Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

 

Daglig ledelse og bestyrelse


Formand Jimi Pedersen – genvalg

Faglig sekretær René Jensen – genvalg
Faglige sekretær Jesper Carl  – genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer

Mads K.T. Nielsen, AMR hos Petersen & Andersen nyvalg.
Gerd Moss Christensen, Klubformand hos Jeudan Servicepartner A/S genvalg.
Jesper Faber, Klubformand hos Torben Madsen genvalg.

Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen nyvalg.

Thomas Frivert Hansen, Klubformand hos S.B.M nyvalg.

Amalie Segall – Lærlingerepræsentantgenvalg

none
MalerNyt april 2018

MalerNyt april 2018

 

 

none

Udtalelse fra Klub- og Tillidsrepræsentant konference i Malernes Fagforening Storkøbenhavn 16. marts 2018.

20180316_090701

Vi står 100 procent solidarisk med de offentlig ansatte!

 

 

Vi skal hermed udtrykke vores fulde sympati for og opbakning til de offentligt ansatte og deres krav til OK 18. Vi mener kun det er rimeligt at de offentligt ansatte stiger i løn, beholder deres frokost og at lærerne får en arbejdstidsaftale.

Vi undrer os over at KL´s chefforhandler advarer mod at give kommunernes ansatte mere i løn, mens han uden at blinke selv er steget 31,4% i løn. Vi kan konstatere, at mens de offentligt ansatte knokler under stadigt dårligere vilkår, så har ledelsen i KL, regionerne og staten taget for sig af retterne, og har belønnet sig selv med eksklusive rejser, store lønstigninger, millionbonusser og luksus aftrædelsesordninger. Hvis disse fine herrer og damer ønsker løntilbageholdenhed så kan de selv starte og imens opfylde deres ansattes krav.

Vi har også lagt mærke til at Dansk Arbejdsgiverforening er yderst aktiv i at advare mod lønstigninger i det offentlige. De er nemlig bange for, at det kan føre til et pres om, at lønningerne skal stige på det private område. Der vil vi sige til arbejdergiverne: I skal ikke være bange for om vi vil have højere lønninger i fremtiden, – det vil vi allerede nu! Vi malersvende er godt og grundigt trætte af, at blive spist af med lønninger der halter mange år bagud efter prisudviklingen. Og vi er lige så trætte af at høre samfundets rigeste, nemlig de danske arbejdsgivere, øge deres milliardoverskud uden at lade det komme deres ansatte det mindste til gavn.

Man har mødt de offentligt ansatte arbejderes rimelige krav med varsel af storlockout. Det viser de offentlige arbejdsgiveres sande ansigt. De vil hellere kaste samfundet ud i kaos end at give sig det mindste. Dette er helt og aldeles uacceptabelt. Arbejdsgiverne prøver at jorde de ansatte som de gjorde med lærerne i 2013. Dette er et signal om, at man ikke længere ønsker forhandlinger om overenskomsterne, men i stedet vil have arbejdsgiverdiktater. Vi vil derfor appellere til LO når de offentlige arbejdsgivere, regeringen og DA vil tromle de offentlige ansatte med lockout. Det er ikke bare et angreb på dem, men på alle arbejdere i Danmark. Derfor vil vi opfordre LO til allerede nu, at varsle sympatikonflikt på det private område, hvis arbejdsgiverne gør brug af lockoutvåbnet. De må ikke få held til at splitte private og offentlige fagbevægelser. I stedet må vi stå sammen. Det er vejen til rimelige løn – og arbejdsvilkår for alle.

 

none
 Danske MalermestreDansk ByggeriABAF
Mindste akkordudbetaling kr./time125,85125,85136,61
Sygeløn kr./time134,25134,25142,95
Barsel kr./time134,25134,25142,95
Barnets sygdom kr./time134,25134,25142,95
SH9,15%9,15%8,9%
Lærlinge lønperiode 1 kr./time55,1055,1056,84
Lærlinge lønperiode 2 kr./time70,8570,8574,97
Lærlinge lønperiode 3 kr./time88,5688,5699,45
Lærlinge lønperiode 4 kr./time102,33102,33119,61
Voksenlærlinge kr./time118,05118,05124,50
Prislisten1,9%1,9%
none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk