Malerbilen har været en tur i indre by og endnu et 48-timersmøde er der blevet indkaldt til. Endnu gang er det et firma fra Danske Malermestre der brug en underentreprenør uden overenskomst. For at det ikke skal være løgn er firmaet registeret som Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Det er sendt overenskomst krav mod Pizzeriaet i dag.

48-timersmødet skal bruges til at få klarlagt Malerfirmaets relationer til Pizzariet og løn og arbejdsforhold for de udenlandske arbejdere.

DERFOR har vi forslået følgende til OK2020

Bilag 25 – Brug af underentreprenører

Hvor et medlem af Danske Malermestre/Dansk Byggeri, eller en overenskomstdækket uorganiseret virksomhed, indgår underentrepriseaftale, skal virksomheden sikre sig at underentreprenørens arbejde er dækket af en af Malerforbundets anerkendte overenskomster, enten ved medlemskab af en arbejdsgiverorganisation eller ved tiltrædelsesoverenskomst.

Malerforbundets lokalafdelinger står til rådighed i forhold til at fastslå hvorvidt underentreprenøren er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.

Undlader virksomheden at sikre sig, at underentreprenørens arbejde er overenskomstdækket, hæfter virksomheden for evt. underbetaling af underentreprenørens ansatte iht. overenskomstens bestemmelser og satser.

Bestemmelsen træder i kraft for alle underentrepriseaftaler indgået efter den 1. januar 2021.

Forslag vedtaget på Malernes Fagforenings EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20/6-2019

none

Torsdag den 20. juni 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Malerforbundet forbundsformand Martin B Hansen kommer og taler om hans forventningerne til OK2020, han vil også komme ind på fordele og ulemper ved sammenkædningsregler.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent samt tilforordnede

2. Indkommende forslag vedr. OK2020.

Forslag vedr. overenskomsterne og prislisterne skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. juni 2019

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra torsdag den 13. juni 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

none

NU MÅ DET STOPPE.

DETTE er et Kampråb til alle bygnings- og skiltemalere lærlinge.

Ved sidste overenskomstforhandlinger i 2017, ville Danske Malermestre sætte lærlingelønnen NED.

Tilbage i 2017 ville de skære i en af de laveste lærlingelønninger i byggebranchen, og nu rasler de med sablerne igen.

I en tid hvor rigdommen stiger for de rigeste, og en støt stigende del af samfundet bliver fattigere, mener Danske Malermestre, at tiden er inde til at markere sig.

De vil degradere en over 300 år gamle uddannelse, til et erhverv af uuddannede og få en arbejdsstyrke af working poor.

Maleruddannelsen er en af de brancher der har sværest ved at tiltrække ungdommen. Når arbejdsmiljøet samtidig halter, som undersøgelsen ­ fra Det Nationale Forskningscenter i 2017-, hvor malerne toppede undersøgelsen med smerter.

Det er tæt på at intet er gjort fra Danske Malermestres side.

Vi hører i stigende grad, forældre der advarer deres børn mod at tage en af de kreativeste håndværkeruddannelser indenfor byggebranchen.

Der er næsten et år til næste overenskomstforhandling, men allerede nu er Danske Malermestre begyndte med deres truende adfærd.

Hvis ikke Malerforbundet går med til at sænke lærlingelønnen, vil man fravælge lærlinge og KUN ansætte udenlandsk arbejdskraft.!!!

Vi lærlinge, byder vores udenlandske kollegaer velkommen.

Vi ved at vores fagforening vil organiser disse kollegaer, vi har dog et fromt ønske til det omliggende samfund, at maler arbejde forgår på lige uddannelsesvilkår.

Lige uddannelse – lige vilkår.

Som lærlinge har vi desværre set, Danske Malermestre indføre en nye form for Social dumping.

Det at Danske Malermestre gør mere og mere brug af ufaglærte, udvander vores fag.

Derved mister vi og svendene værdi, på grund af den støt stigende brug af ufaglærte i vores fag.

Er vores uddannelse og faglighed ikke noget værd?

Dette er et opråb til alle fag om støtte, og et opråb til alle samfundsansvarlige politikere, vi kræver respekt om vores fag.

Tiden er inde, til at vi får en anstændig lønstigning, så vi kommer niveau med de andre byggefag.

Vi kræver også at Danske Malermestre få ret op på det skræntende arbejdsmiljø – vi skal kunne holde til et langt arbejdsliv.

Lad os forene os i fælles kamp, med fælles mål !

Denne udtales er vedtaget på Malernes Lærlingeforening Københavns generalforsamling fredag den 10.maj 2019.

For mere information: Jimi Pedersen 40425196 eller Charlotte Eriksen nummer udlevers af Jimi Pedersen.

NU-MÅ-DET-STOPPE.pdf

none

Tirsdag den 28. maj kl. 16.00-19.00 i Malernes Fagforening, Lygten 10, 2400 København NV

Arrangementet er særligt rettet mod arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i byggefagene i hovedstadsområdet, men kolleger og AMR fra andre regioner er meget velkomne til at deltage. Formålet med fyraftensmødet:

På mødet vil AMR får større kendskab til, hvad det betyder at være repræsentant for sine kolleger og samarbejde med ledelsen om at identificere, håndtere og forebygge problemer i det fysiske arbejdsmiljø. Derudover får AMR ny viden, inspiration og værktøjer til, hvordan han eller hun kan styrke sin funktion og sine kompetencer som AMR. Mød bl.a.:

• Ekspert i fysioterapi og nedslidning

• BATs arbejdsmiljøudvalg

• Undervisere i arbejdsmiljø

Yderlig information Lars Andersen Rør og Blik 26882070 eller
Gert Hansen Malernes Fagforening Storkøbenhavn 40898113
none

Følgende er blevet valgt på den ordinære generalforsamlingen den 10. april 2019

Stemmetællingsudvalg


Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg

Fanebærer


Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

Valg af daglig ledelse og bestyrelse

Næstformand Gert Hansen – på valg ulige år – genvalg
Økonomiansvarlig Michelle Frese – på valg ulige år – genvalg
Faglig sekretær Jesper Faber Specht – på valg lige år – nyvalg
Faglig sekretær Mette Grenaa – på valg ulige år – genvalg

Bestyrelsesmedlemmer

Brian Øllegaard, Klubformand hos Bech & Koch – på valg ulige år – genvalg
Kitt Møller Holm, AMR Steen Nielsen A/S – på valg ulige år – genvalg
Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen – på valg ulige år – genvalg
Henrik Rasmussen, klubformand hos Nielsen & Kromann – på valg ulige år – nyvalg
Ken M. Hansen – Klubformand hos C. Møllmann – på valg ulige år – genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter

Michael Emcken, AMR hos Vinkler – nyvalg
Jette M. Thomsen, AMR hos Eskildsen – nyvalg
Paw Østergaard Jensen, Klubformand hos Seehusen & John Larsen A/S – genvalg
Jan Chabert, næstformand i Svendeprøvekommissioner– nyvalg
Jesper Larsen – opmåler i Malerforbundet – nyvalg

none

Nu er det vores tur! Malersvendene i Købehavn og resten af Danmark har ikke mærket meget til det opsving der efter sigende er i gang. Vores lønninger og arbejdsforhold er stadig ikke på niveau med hvad de var før krisen i 2007.

 • Dette er vi stærkt utilfredse med.  Vi kan konstatere at man i toppen af samfundet beriger sig selv med lønstigninger, bonusser og profitter, mens den borgerlige regering forkæler de rige med skattelettelser, billiger luksusbiler og luksusbåde. 
 • Dette er ikke situationen for os. Vores løn står stille mens arbejdstempoet stiger. Regeringen har givet os dårligere dagpenge og en stigende pensionsalder. Vores kollegaer der er slidt ned nægtes førtidspension, men behandles i stedet som kriminelle og sendes ud til virksomheder som gratis arbejdskraft, i såkaldt arbejdsprøvning.
 • Dette er uacceptabelt. Derfor har vi store forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger i 2020. Vi forventer en kraftigt stigende mindsteløn og kædeansvar. Vi forventer også at de krav vi stiller, er dem der bliver forhandlet. I 2017 blev vores krav ignoreret og i stedet fik vi en kopi at industri-overenskomsten. Derfor stemte vi nej. Og derfor blev det også et nej i resten af byggeriet. Men pga. sammenkædningsreglerne blev det alligevel et ja.
 • Derfor foreslår vi sammenkædningsreglerne ændret, så et samlet nej i byggeriet fører til konflikt i byggeriet. Den stigende pensionsalder er en hån mod ikke bare alle malersvende, men mod alle arbejdere i det her land. Hvis ikke det var så alvorligt var det jo helt til grin. Vi kan, som så mange andre fag, ikke holde til at arbejde til vi er 70 eller derover. Vi kan knapt holde til vi er 60. Derfor skal vi opfordrer alle arbejderpartier til at opsige det forlig fra 2006 der har medført den stigende pensionsalder.
 • De unge der kommer i lære i dag, skal ifølge det forlig, arbejde til de er i midten af halvfjerdserne. Dette kan ikke lade sig gøre! Derfor opfordrer vi til at sætte pensionsalderen tilbage til 65 år. Vi ønsker også forringelserne af førtidspensionsordningen fjernet og vi kræver stop for ulønnet virksomhedsparktik (det skal selvfølgelig aflønnes med normallønnen på området). Man fortæller os at der er opsving. Fint, så må det være vores tur til at få del i det!

   none
  

John Fogelberg takker af som opmåler efter 34 år.

RECEPTION
Der vil blive afholdt reception for John Fogelberg.
Tirsdag den 9. april kl. 13.30 – 16.00 på Lygten 10, 2400 Kbh. NV.


   none
  

Onsdag den 10. april 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent samt tilforordnede.
 2. Protokol                                                                                                                                      – bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra den 3. april 2019.
 3. Beretning.
 4. Orientering om regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af stemmetællingsudvalg.
 7. Valg af fanebærer.
 8. Valg af daglig ledelse og bestyrelse.
 9. Valg af bestyrelse suppleanter.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag

den 2. april 2019. Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen onsdag den 3. april 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og drikke fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes

ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

none

Arbejdsmiljøhuset afholdt fyraftensmøde i går tirsdag den 19. marts, i Håndværkernes Hus.

Der var 14 deltager mestre og svende, 7 af deltager var arbejdsmiljørepræsentanter fra København.

Fortidens syndere – Bly, PCB m.m.

Hvor risikerer vi at møde dem?
Hvad stiller man op med en miljørapport?
– Og hvordan er det lige, at arbejdsmiljøet skal håndteres?
Få pudset din viden om håndtering af farlige stoffer af. Der er god mulighed for at få svar på det, du går og undrer dig over.F

For mere info

Gert Hansen Tlf: 40 89 81 13

ARBEJDSMILJØHUSET Tlf: 44 85 02 20

none

Debat og informationsmøde

i Byggefagenes Hus 28.marts 2019 kl. 16.00

Rør & Blik og Malernes Fagforening indbyder til debataften med det højaktuelle emne:

Hvordan opnår vi en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet?

Socialdemokratiet arbejder med:
Ret til tidlig folkepension

Pernille Rosenkrantz-Theil


 
Pernille kommer og forklarer om Socialdemokratiets nye forslag, og om de syv principper for en ny ret til tidlig folkepension.

Efterfølgende kommer PensionDanmark på banen.

Stine Bogø

fra PensionDanmark fortæller bl.a. om muligheder og reglerne for pensionering, som de er nu.

Forsikringsdækningerne, som f.eks. kritisk sygdom, hvis du kommer på førtidspension, eller hvordan dine efterladte er sikret, hvis du dør.

Og hele PensionDanmarks Sundhedsordning bliver gået igennem mm.

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk