Så kom dagen hvor endnu et hold på 14 lærlinge, er blevet færdige og kan kalde sig Malersvende.
Læretiden er nu veloverstået og familie , venner og deres mestre kunne fejre de nye svende med en velfortjent ceremoni. Malernes fagforening ønsker jer STORT TILLYKKE. Samt held og lykke i fremtiden.

 1. Bronze og pæne karatere over hele linien, er et resultat både de nye svende, mestre og lærer kan være tilfredse med.
  Endnu en gang tillykke til de ny udlærte Malersvende fra Malernes fagforening Storkøbenhavn.
none

Fællesklubben for bygningsmalere holder stiftende generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 16.00 i Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægter
 3. Valg af bestyrelse
 4. Overenskomstforslag
 5. Eventuelt

Der vil blive serveret en øl eller en vand. Kom glad og tag din kollega med.

none

Kom til stiftende generalforsamling i Fællesklubben for Malersvende i København, Tirsdag den 26. februar, kl.16.00, på Lygten 10.

Hør mere om de kommende planer i forhold til kampen mod social dumping og for forbedring af overenskomsterne. Derudover orientering om samarbejdet med fællesklubber fra andre fag.

Hvis vi skal redde vores fag, bliver vi nødt til at organisere os – Mød op den 26/2 og giv en hånd med.

Mere info Gerd Moss 81749494

 

 

none

Til de ansatte i DSB!

Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse bakker jer op – Og vi kræver #fairforhold for medarbejderne i DSB.

Vi ser en stigende tendens til at arbejdsgivere er begyndt at overenskomst shoppe. De shopper overenskomst som det var BLACK FRIDAY. Arbejdsgiverne shopper rundt og mener åbenbart, de kan opsige samtlige lokalaftaler, kutymer, overenskomster og opsigelser af tillidsrepræsentanter, bare de skifter arbejdsgiverorganisation. DSB har købt stort ind.

Dansk Jernbaneforbund oplever et angreb på deres overenskomst, retten til medindflydelse, arbejdstidsaftaler og ordentlige arbejdsvilkår. Angrebet lugter af den neoliberalistiske bølge som startede med Margaret Thatcher og skyllede inde over England i midt 80´erne. Det er ikke acceptabelt og vi må støtte Dansk Jernbaneforbund og deres kamp for det faglige demokrati.
Vi opfordrer til, at man med respekt og gensidig dialog lytter til medarbejdernes krav, forslag og ønsker. Der må sikres ordentlige arbejdsvilkår. DSB må anerkende den danske model og stoppe deres aggressive tilgang til Dansk Jernbaneforbund, og medvirke aktivt for at skabe ligeværdig respekt om Den danske model.”

På Malernes Fagforeningen Storkøbenhavns vegne.

Jimi Pedersen 40425196

Formand.

Udtales PDF

Udtales som billedfil

none

For fjerde og sidste gang i år, afholdes en velfortjent ceremoni med overrækkelse af svendebreve, for bygningsmalere på TEC Gladsaxe.  3-½ års læretid er nu veloverstået og familie , venner og deres mestre kunne fejre de nye svende. De 19 nye svende kom ud med et flot karaktergennemsnit og to fik ros.De seneste år har karakterne været i en opadgående kurve, hvilket må siges at være en positiv udvikling, i et fag der er stærkt presset, af et støt stigende brug af uuddannede malere. Malernes Fagforening ønsker de nye svende tillykke, og held og lykke med fremtiden.

Yderligere information

Faglig sekretær

Mette Grenaa 22193644

none

13 nyudklækkede skilteteknikersvende fik overrakt deres svendebevis fra TEC Gladsaxe, torsdag den 6. december 2018.

Alle med meget flotte resultater, to med ros og en bronzemedalje.
Et stort tillykke skal lyde fra Malernes Fagforening Storkøbenhavn.

Mere info Mette Grenaa +45 22 19 36 44

none

TEMAAFTEN DEN 7. NOVEMBER 2018

Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400

Der er mad og lidt af drikke fra kl.15.30

 

TEMA 1: DEBAT OM MALERFAGETS FREMTID kl. 16.00

Kom og vær med til at præge debatten om temaet: Malerfagets Fremtid.

Dansk byggeri v/ Henrik Bau, Danske Malermestre v/ Søren Christoffersen og Malerforbundet v/ Anne Mette Markussen.

 

TEMA 2: INFORMATION OM DEN NYE FERIELOV.

Den nyvalgte forbundsformand Martin B. Hansen kommer og fortæller om den nye Ferielov.

Han vil fortæller lidt om den nye ferielov og forsøge at ruste jer til at forstå, hvad den går ud på.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil, med forslaget, have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.


Nye mystiske ord du kommer til at lære:

 • overgangsordning
 • samtidighedsferie
 • indefrosset feriemidler
 • overgangsåret
 • fondsferiedage

PensionDanmark er tilstede med en stand, hvor man kan spørg ind til den nye sundhedsordning. Dette er ikke den del at debataften.

none

 

none

Formandsvalget i Malerforbundet tog en uventet drejning på kongressens tredje dag.

Umiddelbart efter morgensang, i kongressalen lørdag formiddag, meddelte Martin B. Hansen, at han valgte at stille sig op til posten som forbundsformand og han blev valgt. De to andre kandidater valgte at trække sig.

Faglig sekretær René Jensen blev valgt som Malerforbundets nye hovedkasser. Vi ønsker René alt godt i hans nye job.

René ny hovedkasser.

 Ny daglig ledelse:

 • Formand: Martin B. Hansen nyvalg.
 • Næstformand: Tonny Olsen genvalg.
 • Hovedkasserer: René Jensen nyvalg.
 • Forbundssekretær: Anne Mette Markussen nyvalg.
 • Forbundssekretær: Kim Lasse Petersen nyvalg.

.

Der vil komme en mere fyldestgørende artikel i det kommende MalerNyt.

Her er et par highlights.

Der er kommet mere medlemsdemokrati i forbunds loven. F.eks. hvis 2/3 eller 66,6% mener et forslag, der kommer for hovedbestyrelsen, har stor indflydelse på medlemmernes liv og arbejde, kan det sendes til urafstemning. Det forslag er det første af sin slags i alle Forbund.

MFD-ungdom får stemmeret i hovedbestyrelsen.

Malerforbundet skal arbejde ud fra en kritisk holdning til EU.

Der skal arbejdes på at få indført en social protokol i EU.

 

Følgende fra København blevet valgt til hovedbestyrelsen:

Ordinære hovedbestyrelses medlemmer.

Formand Jimi Pedersen nyvalg.

Næstformand Gert Hansen genvalg.

Økonomiansvarlig Michelle Frese genvalg.

Suppleanter til hovedbestyrelsen.

Faglig sekretær Jesper Carl.

Faglig sekretær Mette Grenaa.

Bestyrelsesmedlem Gerd Moss.

Bestyrelsesmedlem Jesper Faber Specht.

Bestyrelsesmedlem Brian Øllegaard.

Bestyrelsesmedlem Søren Jespersen.

 

Og som suppleant som kritiske revisor har vi fået valgt Tine Larsen.

Jeg vil gerne takke Københavns delegerede for deres engagement, og deres mod til at deltage i debatten og tage ordet på talerstolen.

Formand Jimi Pedersen

none

Ret til efteruddannelse som arbejdsmiljørepræsentant.
Malernes Fagforening Storkøbenhavn afholder i disse dage, i samarbejde med arbejdsgiverne, et to dagens efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Vi fik en hurtig snak med tovholderen på kurset, arbejdsmiljøansvarlig Gert Hansen. “Vi er super stolte af at have fået det her kursus op at stå, indtil videre har ingen af de andre afdelinger haft held med at kunne afholde efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Det beror desværre på manglende samarbejde fra arbejdsgiverne” Gert forsætter “Vi kan håbe på at arbejdsgiverne ude i landet kan se vigtigheden i, at efteruddanne deres arbejdsmiljørepræsentanter og indgå i et samarbejde med de lokale fagforeninger”.
Mere info Gert Hansen 40898113

 

none

Arkiv

tags

Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV, Telefon : 35 31 40 00, E-mail : lygten@maler.dk