Malerforbundets Hovedbestyrelse har på sit møde den 31. maj med bekymring fulgt udvikling og afvikling af arbejdsvilkårene i den multinationale koncern CSCs danske division – og CSC’s brug af udenlandske skruebrækkere, udflagning af kerneopgaver og CSC’s krav til de ansatte, om dels at acceptere en markant lønnedgang og dels at acceptere at få rodfræset deres tryghedsaftale.
I USA afviser CSC arbejdernes ret til at tegne overenskomst. I Danmark er det den danske model, CSC arbejder på at få sat ud af kraft.
Konflikten mellem CSC og Prosa er udtryk for, at konsekvenserne af et globaliseret, ureguleret arbejdsmarked nu presser sig på – og breder sig til stadig nye faggrupper, som ikke hidtil har oplevet social dumping og udflagning af arbejdspladser. I byggeriet har vi i snart mange år levet med import af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Derfor forstår vi i byggefagene – om nogen – de CSC ansattes situation.
Malerforbundet vil derfor på det kraftigste advare mod disse ”udanske” tiltag som CSC byder sine medarbejdere, og vil også i fremtiden gøre alt hvad der står i vores magt, for at forsvare den Danske Model over for denne form for underminering, af det Danske arbejdsmarkedet.
Der er ingen fremtid i, at vi alle går for Kinesiske eller Amerikanske lønninger, når vi samtidig er omfattet af det Danske skatte og afgiftssystem.

På Malerforbundets vegne
Jørn Erik Nielsen
Forbundsformand

For yderligere kommentarer: Tlf. Jørn Erik Nielsen 40 10 16 18