Totalt sammenbrud om ny maleroverenskomst

“Denne måde at forhandle på skal sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Danske Malermestre var med på, at arbejdet skal være overenskomstdækket, hvis det gives videre til en underentreprenør. Dermed var Malerforbundets hoved krav imødekommet, i forhandlingerne om ny overenskomst på bygningsmalerområdet.

Men Dansk Arbejdsgiverforening sagde nej.

Det fremgår af dagens udgave af Licitationen Byggeriets Dagblad.

“Det er trist, at en organisation fra fortiden ikke vil være med til at forme fremtiden”, siger Jørn Erik Nielsen, formand for Malerforbundet.

“Dansk Industri har via Dansk Arbejdsgiverforening lagt deres klamme hånd på overenskomstforhandlingerne og det er ødelæggende for den danske model. Decentrale forhandlinger er i realiteten ikke mulige, når praksis er, at alt skal godkendes af industribosserne. Nu kæmper vi alt hvad vi kan, for at der i den sammenkædede afstemning bliver afgivet så mange NEJ- stemmer som muligt. Nu skal der gives modstand. Hvis ikke hele fagbevægelsen skal stå med hatten i hånden ved næste OK- forhandling om 3 år, så er det nødvendigt, at denne måde at forhandle på sprænges i stumper og stykker”, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112 . Susanne Rasmussen, 40455242