Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre
Afviser politiske angreb på konfliktretten

Venstre har foreslået at konfliktretten over for virksomheder, der allerede har indgået en overenskomst, skal afskaffes. Men dermed piller man ved et af de vigtigste instrumenter i den danske model. Det er ikke svært at forestille sig, hvad der kunne blive indgået af kreative overenskomster såfremt Venstre skulle få held til at få gennemført sit forslag. Danske Malermestre og Malerforbundet bakker 100% op om konfliktretten som er et meget vigtigt instrument mod social dumping i byggeriet.