Vejlegårds-sagen for retten den 2. oktober, kl. 14.00

En række 3F-afdelinger i hovedstaden , indkalder til møde foran Arbejdsretten til støtte for den danske model. Det sker når Arbejdsretten skal tage stilling til, om den sympatikonflikt som restaurant Vejlegården, er omfattet af er i strid med hovedaftalen.

Se mere