Af Allan Høyer, Maleren

Er du OK ? spørger Bo Rosschou mestre, konduktører og malersvende, efterhånden som de træder ind ad døren hos den professionelle farvehandel i Rødovre. Bo er budt indenfor til varm kaffe af butiksbestyreren.

Svaret er mestendels et indforstået ’ja’. Den lille hvide ’OK-mand’ på Bo’s badge, bliver genkendt, fordi logoet er blevet markedsført to dage i medierne.

Formanden for Malernes Fagforening Storkøbenhavn er mødt op i butikken i Rødovre kl. halv syv om morgenen for at få en snak med malersvende og mestre, når de henter deres materialer.

Alle i butikken kan se fornuften i at arbejdsmarkedet er styret af overenskomster, og at malersvendene er medlemmer af den fagforening, der forhandler overenskomsterne – og tilsvarende, at mestrene står i Lauget. Det er ikke alle svende og mestre, der af den grund har fulgt deres egen sunde fornuft – men snakken giver anledning til nye overvejelser om at organisere sig i malerfagets organisationer.

Det er afdelingens daglige ledelse, der denne morgen er taget ud for at støtte oplysningsindsatsen om overenskomsterne og møde malersvende og mestre hos farvehandlerne.

-Der er planlagt en treårig indsats, hvor hele fagbevægelsen trækker i samme retning. Vi har kun taget første skridt. Jeg tror på, at når vi alle sammen trækker samme vej, så vil det også give positive resultater, siger Bo Rosschou.

Yderligere oplysninger om LO/FTF kampagnen: Rasmus Gunnarson, 61612577