Der er til morgen underskrevet overenskomst mellem Malernes fagforening Storkøbenhavn og selskaberne KIO Holding ApS, DAVAI A/S, DAVAI Denmark ApS, det enkeltmands ejede DAVAI og med det litauisk registrerede UAB DAVAI.
Dermed er alle de litauiske arbejdere, som er beskæftiget gennem Kim Brüld Olesens selskaber – også det udenlandsk registrerede -, omfattet af dansk overenskomst. Timelønnen er aftalt til kr. 181,- og dertil skal der betales pension, ferie- og s/h efter danske regler, ligesom der skal afregnes løn skat i Danmark.
”Vi tror denne sag medvirker til, at DONG og andre bygherrer bliver mere opmærksomme på at kontrollere, at alle deres entreprenører er omfattet af dansk overenskomst. Og at der sanktioneres overfor hovedentreprenør, hvis dette ikke efterleves”, siger fagforeningen.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou