Torsdag den 20. juni 2019 kl.16.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Malerforbundet forbundsformand Martin B Hansen kommer og taler om hans forventningerne til OK2020, han vil også komme ind på fordele og ulemper ved sammenkædningsregler.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent samt tilforordnede

2. Indkommende forslag vedr. OK2020.

Forslag vedr. overenskomsterne og prislisterne skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. juni 2019

Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra torsdag den 13. juni 2019.

Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl. 15.30.

Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen