FORSTÅ RESULTATERNE PÅ 5 MINUTTER

FAKTA OM OVERENSKOMSTEN SET FRA DANSKE MALERMESTRE

  1. Forældelsesfrist på tre måneder på krav om kørepenge.
  2. Aftale om firmabil mod at malersvenden fraskriver sig retten til kørepenge
  3. Aftale om systematisk overarbejde mod et varsel på 6×24 timer.
  4. Adgang til indkvartering i beboelsesvogne. Hidtil har malersvende skulle overnatte på hotel el.lign.
  5. En regulering af prislisten med 5,8% over de næste tre år.
  6. Forhøjelse af søgne- og helligdagsbetalingen med 2% over de næste 3år
  7. Løft i bidraget til Samarbejds- og Uddannelsesfonden på samlet set 15 øre af timebetalingen over hele overenskomstperioden (fem øre mere end aftalt i industriens overenskomst).
  8. Adgang for seniorer til at ”købe” sig til ekstra fridage. Børneforældre får mulighed for at ”købe” sig til to ekstraomsorgsdage.
  9. Overenskomstens satser – sygeløn, barsel – bliver hæver med 2 kr. hvert af de følgende tre år. Der er aftalt fuld løn under forældreorlov – dog maksimalt 175 kr.
  10. Lærlingelønnen bliver hævet med gennemsnitlig 1,7% pr. 1. marts i 2017, 2018 og 2019

Derfor anbefaler VI ET NEJ TIL OK17

JA til Kædeansvar, NEJ til systematisk overarbejde, NEJ til OK17

 

FirmabilFAKTA FRA MFD http://www.maler.dk/node/330 

FAKTA FRA DM http://reader.livedition.dk/danskemalermestre/51/

Fagforening er blevet bekendt med at Malerforbundet har haft kontakt til Danske Malermestre om deres udlægning af aftale om firmabil i deres medlemsblad, citat ” Aftale om firmabil mod at malersvenden fraskriver sig retten til kørepenge”. Direktør Ole Dragborg henviser til sin leder for en præcisering. Lederen findes på sidste side i deres medlemsblad fra april 2017

DM

Mere info Jimi Pedersen 40425196