Fra en af byggefagenes mange aktioner mod social dumping

Regeringsudvalget om modvirkning af social dumping fremlagde lørdag en række forslag, der kan opruste indsatsen på området.

”Vi forventer, at alle partier i folketinget går positivt ind i finanslovsforhandlingerne, for at få flest mulige af disse forslag gennemført”, siger formanden for Byggefagenes Samvirkes organisationsudvalg, Bo Rosschou.

”Vi ser forslagene som en fortsættelse af den opstramning, som bl.a. de nye skatteregler er et udtryk for og som for eksempel forhindrer fupentrepriser mellem en dansk malervirksomhed og en polsk malervirksomhed.”

”Næste afgørende træk mod den sociale dumping er håndhævelsen af, at udstationerende virksomheder skal dokumentere reel aktivitet i hjemlandet, samt opstramninger omkring RUT- registeret, så fupregistreringer forhindres – og at arbejdsmarkedets parter gives adgang til oplysninger om den udstationerende virksomheds arbejdsperioder i Danmark”.

”Styrkelsen af Arbejdstilsynets indsats via hjemmel til at udstede administrative bødeforlæg er ligeledes en markant forbedring af indsatsen”, fortsætter Byggefagenes Samvirkes organisationsudvalg.

”Desuden er det nødvendigt med et bygherreansvar/bestilleransvar og pligt til arbejdsklausuler i alt udbudsmateriale, fra såvel private som offentlige arbejdsgivere”.

Udvalgets rapport

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112