Malernes Fagforening Storkøbenhavns bestyrelse har valgt, at aflyse den fysiske generalforsamling den 4. november og i stedet for, vil vi afholde den online. Log på fra kl.15 og kl.16.00 går vi i gang.

Bestyrelsen har, med det stigende smittetal, ikke set anden udvej end at afholde generalforsamlingen online.

Vi beklager ulejligheden og håber, at alle vil være med til at deltage og at det bliver en god oplevelse for alle.

Den online generalforsamling vil forgå via programmet ”Zoom”.

Her er en video, hvor du kan blive klogere på Zoom

I går blev der udsendt brev og mail med det link du skal bruge for at deltage

Vi håber du vil være med så vi kan få en rigtig god generalforsamling, sammen, hver for sig .

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent samt
tilforordnede.
2. Protokol – bemærk at
protokollen vil ligge til
gennemsyn i fagforeningen
fra den 27. oktober 2020.
3. Beretning.
4. Orientering om regnskab.
5. Tema: OK2020
6. Indkomne forslag.
7. Valg af stemmetællingsudvalg.
8. Valg af fanebærer.
9. Valg af daglig ledelse og
bestyrelse.
10. Valg af bestyrelsesuppleanter.
11. Valg af delegerede til
ekstraordinær kongres.
12. Valg af a-kasse-delegerede.
13. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest tirsdag
den 27. oktober 2020. Indkomne
forslag vil blive fremlagt i fagforeningen
onsdag den 28. oktober
2020.