Dansk Byggeri1

”Der er begyndende fremgang at spore i byggebranchen og resultatet af kommunalvalget understøtter denne positive udvikling. Rød blok har samlet styrket muligheden for en vækststrategi og fortsat kamp mod social dumping”, mener Malernes fagforening.

Dansk Byggeris analyse af byggebranchen viser, at den svage men gode udvikling fra sidste år fortsætter. Virksomhederne tjener lidt flere penge, og de er lidt bedre rustet til at modstå tab. Dette skaber grundlag for behersket optimisme i branchen, siger Dansk Byggeri.

Den svage fremgang vil fortsætte året ud og næste år. Ifølge den seneste konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri vil der komme 3.000 nye job i 2014. Væksten i beskæftigelsen skyldes hovedsageligt regeringens vækstplan, som har sat gang i det offentlige byggeri, blandt andet de store hospitaler, siger Lars Storr-Hansen, direktør i Dansk Byggeri.

Beskæftigelsen for malerne er af samme grund betydeligt bedre end tidligere år, og fagets sæsonledighed ligger på et mærkbart lavere niveau, oplyser Malernes fagforening.

”Landspolitisk gav kommunalvalget baghjul til blå bloks parti Venstre, som taler for minimalstat og begrænsning i de offentlige investeringer. Socialdemokraterne fik flest stemmer ved kommunalvalget og rød blok har samlet styrket muligheden for at fastholde en vækststrategi. Resultatet lover også godt for den fortsatte kamp mod social dumping”, mener Malernes fagforening.

Analyse byggebranchen 2013.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112