Højesteret har afgjort, at Malernes fagforenings konkursbegæring mod medindehaveren af firmaer, der blev brugt til at rekruttere og beskæftige polske arbejdere til arbejde i Danmark, var uberettiget.
Sagen har sit udgangspunkt i 2005 og vedrørte et polsk registreret firma, ODS, og et dansk registreret firma, Trio Huse. Begge selskaber var ejet af den samme danske personkreds, som rekrutterede et stort antal polske bygningsarbejdere til at udføre bygningsarbejde i Danmark. Dette gjorde de bl.a. ved på papiret at udlåne polske arbejdere fra ODS til Trio Huse. Derved mente de at kunne omgå den danske udlændingelovs krav om arbejds- og opholdstilladelser til de polske arbejdere. Ved påstået udstationering kunne de således undgå at betale danske lønninger og derved opnå en kæmpe fortjeneste på at udnytte billig polsk arbejdskraft.
De polske arbejdere henvender sig til fagforeningen og på baggrund af dette rejses et efterbetalingskrav på flere mil. kr. Dette krav ender i Skifteretten hvor Malernes fagforening anmoder om konkursdekret og hvor modparten afviser dette.
Sø – og Handelsretten fandt efterfølgende fagforeningens konkursbegæring uberettiget og tilkendte indehaveren en erstatning. Det er denne afgørelse, Højesteret i det store og hele følger.
Fagforeningen ankede sagen til Højesteret, der nu har offentliggjort sin afgørelse.
”Højesterets stadfæstelse af Sø – og Handelsrettens afgørelse understreger, at dansk lovgivning ikke er stærk nok til at forhindre anvendelsen af fup konstruktioner til udnyttelse af polsk arbejdskraft. Det er dybt beklageligt og bør medføre en opstramning af lovgivningen på området” siger formanden for Malernes fagforening Bo Rosschou, der tager Højesterets afgørelse til efterretning.